Author: Džnonas Kalvinas Maksvelas

Citata Nr. 6282

Jei norite būti išgirsti, kalbėkite apie tai, kas svarbu klausytojams.

Citata Nr. 5890

Lyderio matas yra problemos, kurių jis imasi. Jis visada griebiasi tokių, kurios atitinka jo dydį.

Citata Nr. 5574

Jei jums svarbiausia tai, ką galite duoti žmonėms, o ne tai, ką galite iš jų gauti, jie jus mylės ir gerbs. Tai yra tvirtas pagrindas kurti gerus tarpusavio santykius.

Citata Nr. 5502

Lyderio didybės matas yra ne jam tarnaujančių žmonių skaičius, o skaičius žmonių, kuriems tarnauja lyderis.

Citata Nr. 5294

Drąsa – tai siekis gyventi teisingai, o ne tik patogiai.

Citata Nr. 5269

Jūsų įtakos galia iš esmės priklauso nuo to, kaip nuoširdžiai jūs rūpinatės kitais žmonėmis.

Citata Nr. 5109

Drąsus žingsnis šiandien – didžiulės galimybės rytoj.

Citata Nr. 4909

Drąsą sąlygoja principai, o ne laikini ar netikėti impulsai.

Citata Nr. 4683

Viena iš priežasčių, skatinančių rizikuoti, yra žinojimas, kad neveiklumas taip pat gali brangiai kainuoti.

Citata Nr. 4491

Kiekvienas žmogus, pakylantis virš kasdienybės, turi didžiulę aistrą. Kitaip sakant, menkas troškimas lemia menkus rezultatus. Arba: maža ugnis mažai šildo. Kuo karštesnė liepsna, kuo stipresnis troškimas, tuo didesnės jūsų galimybės.

Citata Nr. 3799

Sunkumai nebūtinai užgrūdina charakterį, tačiau jį visada apnuogina.

Citata Nr. 3431

Vieną nepatyrusį vadovą pirmą kartą pakvietė kalbėti didžiuliam būriui žmonių. Jis kreipėsi pagalbos į labiau prityrusį kolegą, kad šis patartų, kokia turi būti gera klaba. Kolega paaiškino: "Parašyk jaudinančią pradžią – kad tarp klausytojų neliktų nė vieno abejingo. Paskui parašyk dramatiškas išvadas ir pabaigą, įkvepiančią troškimą veikti. Tada šias dalis suspausk kuo glaudžiau."

Citata Nr. 2863

Tikras lyderis skatina sekėjus pasakyti tai, ką jam reikia žinoti, o ne tai, ką nori išgirsti.

Citata Nr. 2860

Negalite paskui save vesti žmonių, jei jums patiems būtinas vadovavimas.

Citata Nr. 2758

Savo žmones turite mylėti labiau nei savo pareigas.

Citata Nr. 2693

Kai lyderis su meile ištiesia ranką, paprastai ji spaudžiama su meile.

Citata Nr. 2652

Tikro lyderio pasiryžimą įgyvendinti savąją viziją skatina ne jo postas, o aistra.

Citata Nr. 2572

Lyderis gali atsisakyti visko, išskyrus galutinę atsakomybę.

Citata Nr. 2528

Protingi lyderiai tiki tik puse to, ką girdi. Įžvalgūs lyderiai žino, kuria puse tikėti.

Citata Nr. 1940

Kiekvieną dieną įgyvendinkite kokį nors siekį. Žmones kartais užvaldo neigimo banga, nes jie nemato akivaizdžios pažangos. Jei taip nutiktų ir jums, pradėkite kiekvieną dieną kelti sau kokį nors tikslą, beje, būtinai įgyvendinamą. Įprotis padės jums išsiugdyti teigiamą mąstymą.

Citata Nr. 1516

Vadovauti žmonėms – tai rodyti drąsą, kuri verčia juos elgtis teisingai.

banner