Author: John A. James

Citata Nr. 4244

Tas, kuris tik ima ir nieko neduoda, panašus į stovintį tvenkinio vandenį : viskas, kas į jį įteka, pasilieka, o kas pasilieka – suplėksta.

banner