Author: Johanas Volfgangas Gėtė

Citata Nr. 6349

Jeigu protingas žmogus padaro kvailystę, tai jau, žinoma, nemažą.

Citata Nr. 6320

Kas ilgai mąsto, ne visada randa geriausią sprendimą

Citata Nr. 6318

Jausmai neapgauna; apgauna jais remiantis susidaryta nuomonė.

Citata Nr. 6303

Nėra nieko pavojingesnio už kvailį, bandantį pavaizduoti protingą.

Citata Nr. 6291

Visuomet laiko gali pakakti, jei juo tinkamai naudosies.

Citata Nr. 6188

Gyvenimas – tai pareiga, nors jis ir būtų viena akimirka.

Citata Nr. 6148

Savo netobulumo suvokimas artina prie tobulumo.

Citata Nr. 6109

Tegul kiekvienas išsišluoja prie savo durų, ir visame pasaulyje bus švaru.

Citata Nr. 6003

Kiekviena neprincipinga veikla galiausias bankrutuoja.

Citata Nr. 5965

Jei nori, kad tavo pamokslai turėtų poveikį tavo mokiniams, įspėk juos apie nereikalingas žinias ir klaidingas taisykles, todėl, kad atsiriboti nuo nereikalingo taip pat sunku kaip ir keisti netikusią kryptį.

Citata Nr. 5929

Išties gyvena tas, kuris moka džiaugtis kito laime.

Citata Nr. 5920

Nereikia pernelyg iškilmingai pradėti jokio darbo: iškilmės dera tik darbą pabaigus.

Citata Nr. 5918

Mes geriau suvokiame savo elgesio negu mąstymo klaidas.

Citata Nr. 5912

Kiekvienas rytas kviečia atlikti tai, kas privalu, ir laukti to, kas gali būti.

Citata Nr. 5880

Ir nėr kūrybai pabaigos, kas buvo polėkiu, lai būna ugnimi, besisukančiu kūnu, atokvėpiu gi – niekados.

Citata Nr. 5874

Kas trumpina man laiką? Darbas. O kas jį neapsakomai ilgina? Tinginystė.

Citata Nr. 5839

Tvarkingumas sužadina vaikams džiugų sąmoningumą.

Citata Nr. 5819

Kai kurios knygos parašytos ne pamokymui, o dėl to, kad skaitantieji suprastų, kad autorius šį tą žino.

Citata Nr. 5815

įvykdyta pareiga beveik visada atrodo ne visai įvykdyta, nes niekuomet neįmanoma pasitenkinti.

Citata Nr. 5777

Gamta juokauti nemėgsta, ji visada teisinga, visada rimta, visada griežta: ji visuomet teisi. Klysta ir apsirinka tik žmonės.

Citata Nr. 5692

Meilė – gamtos siekių viršūnė.

1 2 3 6
banner