Author: Jeronimas Laucius

Citata Nr. 7491

Skirtingi likimai. Vieniems lemta gyvenimą nugyventi, o kitiems – nusigyventi.

Citata Nr. 6621

Tėkmės dėsnis : tik plaukiantys pasroviui išplaukia į plačius vandenis.

Citata Nr. 6532

Degus ir nuo smilkstančio įsiliepsnoja.

Citata Nr. 6455

Pasaulis margas. Tiesos ir melo spalvomis.

Citata Nr. 6183

Nuolat kovodamas su trūkumais, nieko kito ir nepasiekė.

Citata Nr. 5939

Įsigeidęs pelno, nebesiekė peno.

Citata Nr. 5463

Jei meilė ateina ne laiku, ji pastatomą į eilę.

Citata Nr. 4764

Darbą reikia nudirbti, o garbę – tik pasiekti.

Citata Nr. 3795

Žmogus – gamtos tvarinys, jojantis jai ant sprando.

Citata Nr. 3428

Rūpesčių daug, o rūpestingų – maža.

Citata Nr. 780

Jei tiesa nugali melą, vadinasi, ji pergalinga.

Citata Nr. 697

Aistra – persitvarkiusi meilė.

Citata Nr. 639

Išliejo pyktį ir liko kaip buvęs – tuščias.

Citata Nr. 514

Jei gyvenimas – scena, tai žmona – despotiška režisierė.

Citata Nr. 268

Geras žmogus – blogo darantis mažiau, nei kiti.

banner