Author: Žanas Žakas Ruso

Citata Nr. 7821

Rūpinkis savo gerove kuo mažiau kitam pakenkdamas.

Citata Nr. 7733

Jums niekuomet nepavyks išugdyti išminčių, jei slopinsite padaužiškumą.

Citata Nr. 7664

Proto kalba bus išgirsta, jei bus pajausta širdimi.

Citata Nr. 7616

Kiekviena sutartis yra veikiau laikinas atokvėpis negu tikra taika.

Citata Nr. 7590

Esama per didelio griežtumo ir per didelio nuolaidumo; ir vieno, ir kito reikia vienodai vengti.

Citata Nr. 7293

Tas, kuris nori būti laisvas, iš tikro yra laisvas.

Citata Nr. 6857

Jei nebūtų tokių taškų, kuriuose sutaptų visų interesai, negalėtų būti nė kalbos apie kokią nors visuomenę.

Citata Nr. 6843

Pats svarbiausias moters bruožas – nuolankumas.

Citata Nr. 6791

Pradinis auklėjimas visų svarbiausias, ir tas pradinis auklėjimas neginčijamai priklauso moterims.

Citata Nr. 6485

Žmogus labai stiprus, jei nori būti tik tuo, kuo yra, ir labai silpnas, jei nori pakilti aukščiau žmonijos.

Citata Nr. 6322

Niekas negali būti laimingas negerbdamas savęs.

Citata Nr. 6130

Labiausiai rūpinamės gyvenimu jam prarandant savo vertę; seni žmonės labiau jį apgailestauja negu jauni.

Citata Nr. 6094

Keiksmažodžiai – argumentai tų, kurie neteisūs.

Citata Nr. 6032

Gimdydamas ir maitindamas vaikus, tėvas atlieka tik trečdalį užduoties. Jam privalu žmonių giminei duoti žmonių, visuomenei – visuomeniškų žmonių, valstybei – piliečių. Kiekvienas žmogus, galintis mokėti tą trigubą skolą ir to nedarantis, nusikalsta; ir galbūt nusikalsta dar labiau, temokėdamas jos tik pusę. Kas negali įvykdyti tėvo pareigų, tas neturi teisės juo būti.

Citata Nr. 5748

Jaunystė – laikas kaupti išmintį, senatvė – laikas ją taikyti.

Citata Nr. 5554

Žinoti tai, kas gera, svarbiau negu daug žinoti.

Citata Nr. 5499

Kiekvienas pyktis yra silpnumo išdava.

Citata Nr. 5413

Pavojingesni veidmainiški draugai negu priešai.

Citata Nr. 5353

Blogai pasielgę mes imame kankintis ne tuoj pat, o ilgainiui tai prisiminę, nes tas atsiminimas negęsta.

Citata Nr. 5303

Tikra meilė neįžūli ir nelengvabūdiška: drovumas ją daro apdairią; ji nedaug kam ryžtasi, žinodama, ką gali prarasti.

Citata Nr. 5246

Jeigu bent vieną sykį nuslėpsi ką nors nuo to, kurį myli, tai netrukus nebejausi sąžinės graužimo taip darydamas ir visais atvejais

1 2 3
banner