Author: Žanas Žakas Ruso

Citata Nr. 5748

Jaunystė – laikas kaupti išmintį, senatvė – laikas ją taikyti.

Citata Nr. 5554

Žinoti tai, kas gera, svarbiau negu daug žinoti.

Citata Nr. 5499

Kiekvienas pyktis yra silpnumo išdava.

Citata Nr. 5413

Pavojingesni veidmainiški draugai negu priešai.

Citata Nr. 5353

Blogai pasielgę mes imame kankintis ne tuoj pat, o ilgainiui tai prisiminę, nes tas atsiminimas negęsta.

Citata Nr. 5303

Tikra meilė neįžūli ir nelengvabūdiška: drovumas ją daro apdairią; ji nedaug kam ryžtasi, žinodama, ką gali prarasti.

Citata Nr. 5246

Jeigu bent vieną sykį nuslėpsi ką nors nuo to, kurį myli, tai netrukus nebejausi sąžinės graužimo taip darydamas ir visais atvejais

Citata Nr. 5134

Meluoti pačiam sau savo naudai – klastotė, meluoti kito naudai – falsifikacija, meluoti siekiant pakenkti – šmeižtas; tai žalingiausias melas.

Citata Nr. 5000

Būk teisingas ir būsi laimingas.

Citata Nr. 4975

Gamta niekados mūsų neapgaudinėja; tik mes patys nuolat apsigauname. –

Citata Nr. 4910

Be judėjimo gyvenimas tik letargo sapnas.

Citata Nr. 4804

Niekas nemėgsta bendrauti su sukčiais, nebent pats būtų sukčius.

Citata Nr. 4749

Žmonės klysta ne dėl to, kad nežino, bet dėl to, kad vaizduojasi viską žiną.

Citata Nr. 4659

Papirkti liaudies neįmanoma, bet kartais pavyksta ją apgauti.

Citata Nr. 4644

Tūkstantčiai kelių klaidina, o į tiesą veda tik vienas.

Citata Nr. 4582

Akcentas – kalbos siela, jis teikia jai ne tik jausmo, bet ir tikrumo.

Citata Nr. 4560

Visos aistros geros, kol jas valdome, visos blogos, jeigu joms paklūstame.

Citata Nr. 3914

Tūkstantis kelių veda į paklydimą, o į tiesą – tik vienas.

Citata Nr. 3599

Turėkite galvoje, kad iš nežinojimo niekada nekyla blogybės; pražūtinga tik klaida. O klysta žmonės ne dėl to, kad nežino, bet dėl to, kad vaizduojasi žiną.

Citata Nr. 1890

Neteisūs tie, kurie skirsto aistras į leidžiamas ir draudžiamas ir paskui vienoms atsiduoda, o kitų vengia. Visos aistros geros, kol jas valdome, visos blogos, jeigu joms paklūstame.

Citata Nr. 1881

Pats gyvenimas nieko nereiškia; jo vertė priklauso nuo to, kaip jis vartojamas.

1 2 3
banner