Author: Žanas de la Briujeras

Citata Nr. 7498

Pats tobuliausias malonumas–teikti malonumą kitiems.

Citata Nr. 7187

Su artimu teisingai elgtis dera neatidėliojant: delsi – būsi neteisus.

Citata Nr. 6972

Pernelyg didelė skuba atsilyginti už suteiktą paslaugą yra savotiškas nedėkingumas.

Citata Nr. 6062

Kuo mūsų artimieji panašesni į mus, tuo labiau mums patinka; ką nors gerbti – tai, matyt, tas pats, kaip prilyginti jį sau.

Citata Nr. 5771

Bailus, praradęs gėdą žmogus gali ryžtis didžiausiai niekšybei.

Citata Nr. 5435

Visos mūsų nelaimės atsiranda dėl to, kad mes nemokame būti vieni.

Citata Nr. 5343

Dauguma žmonių išeikvoja daugiau kaip pusę gyvenimo tam, kad antrąją jo pusę padarytų nelaiminga.

Citata Nr. 4482

Dosnumas – ne tik duoti daug, bet ir duoti laiku.

Citata Nr. 3595

Ne tiek protas, kiek širdis padeda žmogui suartėti su žmonėmis ir būti jiems maloniam.

Citata Nr. 1904

Net ir nekalčiausius juokus galima sau leisti vien su mandagiais ir protingais žmonėmis.

Citata Nr. 1673

Pašnekovo talentą turi ne tas, kuris noriai kalba pats, o tas, su kuriuo noriai kalba kiti. Jei po pokalbio su jumis žmogus liko patenkintas savimi ir savo giliamintiškumu, vadinasi, jis liko patenkintas ir jumis. Žmonės nori ne žavėtis, o patikti.

Citata Nr. 1518

Nejaugi neįmanoma išrasti priemonės, kuri priverstų moteris mylėti savo vyrus.

Citata Nr. 1502

Ne tiek protas, kiek širdis padeda suartėti su kitais žmonėmis ir būti jiems maloniam.

Citata Nr. 1497

Net ir nekalčiausias juokus galima sau leisti vien su mandagiais ir protingais žmonėmis.

Citata Nr. 1374

Joks kelias nepasirodys per ilgas žmogui, kuris pirmyn žengia užtikrintai ir be reikalo neskubėdamas; jokia šlovė nėra per toli žmogui, kuris jai kantriai ruošiasi.

Citata Nr. 1191

Kartais po pašaipa slypi dvasios skurdas.

Citata Nr. 886

Visi kalba apie kvailį ir pagyrūną, kad jis kvailys ir pagyrūnas, bet niekas nesako šito jam, o jis taip ir miršta nesužinojęs apie save to, ką žino visi.

Citata Nr. 831

Gyvenimas dvare nesuteikia žmogui laimės, tik saugo, kad laimės nesuteiktų niekas kitas.

Citata Nr. 42

Nuo gudrumo iki suktumo tik vienas žingsnis, tereikia prie gudrumo pridėti melą ir turėsi suktumą.

Citata Nr. 27

Gaila, jog negyvename taip ilgai, kad galėtume pasimokyti iš savo klaidų.

banner