Author: Jean Baudrillard

Citata Nr. 3425

… kiekvienas protingas veiksmas, kuriuo siekiama padaryti galą kultūrai, kaip žinome, ją tik prikelia naujam gyvenimui.

Citata Nr. 2943

… kultūra yra paslapties, suviliojimo, iniciacijos ir ribotų bei labai ritualizuotų mainų vieta.

Citata Nr. 2662

Žmones valdo troškimas viską imti, griebti, kimšti į skrandį, viskuo manipuliuoti. Matyti, suprasti, išmokti – tai jų nedomina.

Citata Nr. 2619

Mums reikalinga regima praeitis, regima tąsa, regimas kilmės mitas, kuris sutvirtintų mūsų tikėjimą savo tikslais.

Citata Nr. 2601

Daugelis kitų įvykių (naftos krizė ir pan.) niekuomet net nebuvo prasidėję, niekuomet neegzistavo, nebent kaip dirbtinės peripetijos – abstraktai, erzacai ir istorijos, katastrofų bei krizių artefaktai, kurių paskirtis – hipnotizuoti išorinę aplinką. Visa žiniasklaida ir oficialusis informacijos scenarijus tik tuo ir užsiima, kad palaiko įvykiškumo, užstatų realumo, faktų objektyvumo iliuziją.

Citata Nr. 2571

Civilizacija, neturinti paslapčių, pragaištingai smurtauja prieš bet kokias paslaptis, išliedama visos civilizacijos neapykantą savo pačios pamatams.

Citata Nr. 2538

… mokslas niekuomet nesiaukoja, jis tik žudo …

Citata Nr. 2530

… nemoralus, skrupulų nepripažįstantis kapitalas gali veikti tik moralinės superstruktūros priedangoje, ir kiekvienas, atgaivindamas šitą viešąją moralę (piktindamasis, demaskuodamas ir t.t.), nenoromis pasitarnauja kapitalo tvarkai.

Citata Nr. 2509

Visas pasaulis tebegamina, ir vis daugiau ir daugiau, tačiau darbas nepastebimai virto kažkuo kitu: poreikiu …, socialinės „paklausos“ objektu, kaip ir laisvalaikis, kuriam jis prilyginamas kasdienybės tėkmėje.

banner