Author: Ivy Baker Priest

Citata Nr. 4288

Mes, moterys, per daug nesirūpiname pasirodyti turinčios pinigų, kai jų išties turime.

banner