Author: Inajatulahas Kanbu

Citata Nr. 4239

Aistra – pasaulį pagrobiantis uraganas, protas – spingsinti žibė.

banner