Author: Onorė de Balzakas

Citata Nr. 7813

Savimeilė – draugystės nuodas.

Citata Nr. 7654

Pataikavimas niekada nebūdingas didžioms sieloms, jis – dalia menkų sieliūkščių, gebančių tapti dar menkesnėmis, kad patektų į svarbių personų gyvenimo sferą, kuri jas traukia.

Citata Nr. 7216

Kilni širdis negali būti neištikima.

Citata Nr. 7150

Įžūli veidmainystė sukelia pagarbą žmonėms, įpratusiems pataikauti.

Citata Nr. 7095

Žmonės bijo choleros, bet vynas už ją daug pavojingesnis.

Citata Nr. 7094

Panieka – tai antausis per atstumą.

Citata Nr. 7087

Neapykanta be keršto yra sėkla, nukritusi ant granito.

Citata Nr. 7062

Viltis – tai atmintis ir troškimas.

Citata Nr. 6974

Įsimaišiusios ambicijos išguja nuoširdumą.

Citata Nr. 6884

Tikras mokslininkas – svajotojas, o kas toks nėra, vadina save praktiku.

Citata Nr. 6666

Nors ir kaip maloniai, meniškai ir įdomiai būtų apipavidalintas žibintas, pirmiausia jis turi šviesti.

Citata Nr. 6625

Tikrieji jausmai turi akis ir protą.

Citata Nr. 6599

Gamtos tiesa negali būti ir niekad nebus meno tiesa.

Citata Nr. 6582

Aukso grandinės yra visų sunkiausios.

Citata Nr. 6039

Nelaimė tampa kertiniu charakterio akmeniu.

Citata Nr. 5801

Ydos visad susitars tarp savęs.

Citata Nr. 5772

Šeima visada bus visuomenės pagrindas.

Citata Nr. 5718

Aš sukoncentravau savo gyvenimą ne širdyje, kuri gali sudužti, ne jausmuose, kurie atbunka, bet prote, kuris nenusidėvi ir viską pakelia.

Citata Nr. 5654

Gyvenimas – tai visokių kombinacijų kaitaliojimasis; jas reikia nagrinėti, sekti, kad visur liktume patogioje padėtyje.

Citata Nr. 5503

Moteris, kuri juokiasi iš savo vyro, jo jau nebemyli.

Citata Nr. 5418

Kas nutiktų literatūrai, jei jos reikalų niekas negintų? Mes turime savo kasacinį teismą – tai ateitis. Laimingas tas, kuris gali atsistoti jos akivaizdoje.

1 2 3 4
banner