Author: Onorė de Balzakas

Citata Nr. 6582

Aukso grandinės yra visų sunkiausios.

Citata Nr. 6039

Nelaimė tampa kertiniu charakterio akmeniu.

Citata Nr. 5801

Ydos visad susitars tarp savęs.

Citata Nr. 5772

Šeima visada bus visuomenės pagrindas.

Citata Nr. 5718

Aš sukoncentravau savo gyvenimą ne širdyje, kuri gali sudužti, ne jausmuose, kurie atbunka, bet prote, kuris nenusidėvi ir viską pakelia.

Citata Nr. 5654

Gyvenimas – tai visokių kombinacijų kaitaliojimasis; jas reikia nagrinėti, sekti, kad visur liktume patogioje padėtyje.

Citata Nr. 5503

Moteris, kuri juokiasi iš savo vyro, jo jau nebemyli.

Citata Nr. 5418

Kas nutiktų literatūrai, jei jos reikalų niekas negintų? Mes turime savo kasacinį teismą – tai ateitis. Laimingas tas, kuris gali atsistoti jos akivaizdoje.

Citata Nr. 5321

Ten, kur įsipainiojusi garbėtroška, nėra vietos nuoširdumui.

Citata Nr. 5182

Kvailybė tokia klampi, kad neįmanoma jos dorai ištirti; joje nekyla jokio atgarsio, ji viską susiurbia negrąžinamai.

Citata Nr. 5116

Tikras jausmas nedalomas: arba jis vientisas, arba jo nėra.

Citata Nr. 4954

Vidujai tušti tie žmonės, kurie amžinai viską iškelia viešumon.

Citata Nr. 4703

Sutuoktiniai turi be paliovos kovoti su visa ryjančiu siaubūnu – įpročiu.

Citata Nr. 4624

Pripažinęs savo silpnumą žmogus tampa stiprus.

Citata Nr. 4475

Trauktis iš bailumo ir baimės iki šiol laikoma sumaniu manevru.

Citata Nr. 4448

Aistra nepripažįsta sandėrių, ji pasirengusi visokioms aukoms.

Citata Nr. 3498

Veikimo priemonės susilieja su jo rezultatais.

Citata Nr. 1917

Visos žmogaus jėgos – tai laiko ir kantrybės mišinys.

Citata Nr. 1891

Rimtumas – charakterio pagrindas.

Citata Nr. 1766

Visuomenė gyvena pripažintomis tiesomis.

Citata Nr. 1752

Nieko taip blogai nežinom, kaip to, ką kiekvienas turi žinoti,- įstatymų.

1 2 3
banner