Author: Hipolitas Tenas

Citata Nr. 4087

Ne idėja, o jausmu patraukiami žmonės.

banner