Author: Henrikas Vordas Bičeris

Citata Nr. 7209

Nėra stipresnio nugalėtojo už tą, kuris nugalėjo pats save.

Citata Nr. 5657

Tik išbandžiusios sužinosite, ar vyrai prieinami. Vis dėlto prie vyro turite eiti per reikiamas duris.

Citata Nr. 3787

Meilė yra aukščiausias teisingumas.

Citata Nr. 3415

Kada žmogus pasiekia gyvenimo tašką, kai yra patenkintas viskuo ir sako, kad nenori nieko išmokti, keisti ar netgi būti, tai reiškia, kad atėjo laikas jį užbalzamuoti ir paversti mumija.

Citata Nr. 2999

Cinikas– tai žmogus peleda, budraujanti prietemoje ir akla šviesoje, megstanti dvesena ir niekinanti prakilnia laukiniena.

Citata Nr. 2998

Pralaimėjimas paverčia kaulus titnagu, o kremzlę– raumenimis, pralaimėjimas daro žmones nenugalimus.

Citata Nr. 2997

Paremti geru žodžiu, patekusį į bėdą, dažnai svarbu taip pat kaip laiku perjungti geležinkelio iešmą: vos vienas colis skiria katastrofą nuo sklandaus ir saugaus judėjimo per gyvenimą.

Citata Nr. 2933

Cinikas visu žmonių poelgius skirsto i dvi kategorijas: atviras niekšybes ir slaptasias.

Citata Nr. 2816

Negalima laikyti išmintingu tokio žmogaus, kuris prireikus nemoka būti pakvaišėliu.

Citata Nr. 2797

Meilė – daugiau nei teisingumas.

Citata Nr. 2677

Pasaulyje nėra niekingesnio bylinėjimosi už tą, į kurį žmogus įsivelia savo sąžinės teisme.

Citata Nr. 2617

Bažnyčios skola yra velnio atlyginimas.

Citata Nr. 2568

Pralaimėjimas mūsų kaulus paverčia titnagu, silpną kūną – raumenimis, o žmogų – nenugalimu. Būtent tai formuoja tą didvyrių prigimtį, kuri valdo pasaulį. Todėl nebijokite pralaimėjimų. Niekada nebūsite taip arti pergalės, kaip pralaimėdami dėl garbingo reikalo.

Citata Nr. 2413

Siela be vaizduotės – tai tas pats, kas observatorija be teleskopo.

banner