Author: Henris Luisas Menkenas

Citata Nr. 4987

Filosofija dažnai susideda iš vieno filosofo, teigiančio, jog visi kiti filosofai – kvailiai. Paprastai jis tai įrodo, ir kartu įrodo, jog pats yra kvailys.

Citata Nr. 3412

Demokratijos metu politinio kandidato gyvenimas liūdniausias iš visų. Jo nesėkmės gėdingos, o laimėjimai negarbingi.

Citata Nr. 2981

Turėtumėme gerbti kito žmogaus religinius įsitikinimus, bet tik tiek, kiek gerbiame jo teoriją apie tai, kokia graži yra jo žmona ir kokie protingi yra jo vaikai.

Citata Nr. 2948

Meilė yra triumfas vaizduotės po intelekto.

Citata Nr. 2927

Niekas šiam pasaulyje, kiek man žinoma, neprarado pinigų nepakankamai įvertindamas eilinių žmonių masės protinius sugebėjimus.

Citata Nr. 2893

Visų pirma filosofija sugalvoja laimės schemą, o paskui bando į ją įsprausti pasaulį.

Citata Nr. 2877

Manau jog mokyklinės dienos yra pačios nelaimingiausios žmogaus gyvenime. Jos pilnos bukų ir neprotingų užduočių, naujų ir nemalonių įsakymų, šiurkštaus sveiko proto ir padorumo išniekinimo

Citata Nr. 2855

Ir kas yra geras pilietis? Paprasčiausiai tas, kuris niekada nesako, nedaro ir negalvoja to, kas yra neįprasta. Mokyklos prižiūri, kad visi kaip įmanoma būtų suvienodinti. Mokykla yra bunkeris, į kurį vaikai nustumiami kol jauni ir trapūs; kur jie supresuojami į standartines formas ir oficialiais atspaudais pažymimi nuo galvos iki kojų."

Citata Nr. 2761

Puritonizmas – įsivaizduojama baimė, kad kas nors kur nors gali būti laimingas.

Citata Nr. 2516

Vienu klausimu vyrai ir moterys, be abejo, sutaria: ir vieni, ir kiti nepasitiki moterimis.

banner