Author: Anri Fransua Bekas

Citata Nr. 6636

Dideli turtai užgyventi niekšiškumu, maži – kiaulystėmis.

Citata Nr. 3017

Nelaimė ne tai, kad nesutikai laimės, bet kad ją praleidai.

banner