Author: Heinrichas Heinė

Citata Nr. 7832

Nieko neveikiantis žmogus niekada nebūna visai laimingas; dykūno veidą nuolat niaukia nepasitenkinimo ir apatijos šešėlis.

Citata Nr. 7805

Naktį galvojant apie Vokietiją dingsta visi miegai.

Citata Nr. 6918

Laimė yra meilė, ne kas kitas. Kas gali mylėti, yra laimingas.

Citata Nr. 6443

Išmintingi žmonės apgalvoja savo mintis, kvaili jas pagarsina.

Citata Nr. 6402

Cezaris arba niekas.

Citata Nr. 6239

Sąžiningumas puikus dalykas, kai visi aplink sąžiningi, o aš vienas jų tarpe sukčius.

Citata Nr. 6042

Tarnai, neturintys pono, nėra laisvi žmonės – liokajystė tūno jų sieloje.

Citata Nr. 5758

Gražios eilės neretai yra raišų minčių ramentai.

Citata Nr. 5455

Kvailas tas, kuris mėgina pridengti savo menkystę protėvių nuopelnais.

Citata Nr. 4965

Geriau būti nelaimingu žmogumi, negu savimi patenkinta kiaule.

Citata Nr. 4955

Pasaulio didingumas visuomet adekvatus dvasios didingumui.

Citata Nr. 4801

Buteliuose aš matau baisybes, kurias sukels jų turinys: tarytum regėčiau indus su išsigimėliais, gyvatėmis ir embrionais gamtos mokslų muziejuje.

Citata Nr. 3407

Pavasario žavumą gali suprasti tiktai žiemą, kai sėdėdamas prie krosnies kuri gražiausias gegužės dainas.

Citata Nr. 1972

Sumanymų ir jausmų atžvilgiu jaunystė nesavarankiška, todėl mirtimi ir jausmu ypač aprėpia tiesą.

Citata Nr. 1915

Gamta, kaip didis poetas, sugeba ir menkiausiomis priemonėmis pasiekti didžiausią efektą.

Citata Nr. 1871

Pasaulio tobulumas visada atitinka jį suvokančios dvasios tobulumą. Geras žmogus randa sau žemėje rojų, o blogasis jau čia bando savąjį pragarą.

Citata Nr. 819

Kvailys tas, kuris bando pridengti savo menkystę protėvių nuopelnais.

Citata Nr. 619

Ribotas, bet sąžiningas žmogus dažnai mato kiaurai visas pačių apsukriausių verteivų suktybes.

Citata Nr. 552

Paprastai šlovinamas dramaturgas, gebantis išspausti ašaras. Bet šį talentą turi ir apgailėtinas svogūnas, su kuriuo jis dalijasi savo šlove.

Citata Nr. 429

Kiekvienas žmogus tai pasaulis. Po kiekvienu akmeniu guli pasaulio istorija.

Citata Nr. 372

Jo narsumo užtektų šimtui liūtų, o proto – dviem asilams.

banner