Author: Guru Rinpočė Padmasambhava

Citata Nr. 3106

… trys [tavo sielos „nuodai“] – neapykanta, geismas ir paklydimas.

banner