Author: Džakomas Leopardis

Citata Nr. 4966

Doros pakrikimas pražūtingas respublikoms ir naudingas absoliutinėmis monarchijoms bei despotiškai valdžiai.

Citata Nr. 3352

Kantrybė–pati didvyriškiausia dorybė; kaip tik todėl išoriškai ji niekuo neprimena didvyriškumo.

Citata Nr. 3063

Net skausmas, liūdesio sukeltas, pakenčiamesnis už patį liūdesį.

banner