Author: Džakomas Leopardis

Citata Nr. 6211

Siela, pasinėrusi į darbą, atitrūksta nuo įgimto liūdesio, kuris kitu atveju neduotų jai ramybės.

Citata Nr. 5945

Liudesys– pats beprasmiškiausias iš visu žmogaus išgyvenimu.

Citata Nr. 4966

Doros pakrikimas pražūtingas respublikoms ir naudingas absoliutinėmis monarchijoms bei despotiškai valdžiai.

Citata Nr. 3352

Kantrybė–pati didvyriškiausia dorybė; kaip tik todėl išoriškai ji niekuo neprimena didvyriškumo.

Citata Nr. 3063

Net skausmas, liūdesio sukeltas, pakenčiamesnis už patį liūdesį.

banner