Author: George Mikes

Citata Nr. 4320

Anglas, net jei jis ir vienas, sudaro tvarkingą vieno žmogaus eilę.

banner