Author: Džordžas Bernardas Šo

Citata Nr. 7525

Štai paslaptis, kaip būti nelaimingam – tai laisvalaikio metu spręsti, ar esi laimingas, ar ne.

Citata Nr. 7477

Didžiausia nuodėmė mūsų artimųjų atžvilgiu yra ne neapykanta, o abejingumas jiems.

Citata Nr. 7076

Dorybė yra ne aistrų neturėjimas, o jų valdymas.

Citata Nr. 7012

Nedaryk kitiems to, ką norėtum, kad jie tau darytų. Pas jus tiesiog gali skirtis skonis.

Citata Nr. 6910

Išraskite humaniškas dujas žudymui.

Citata Nr. 6784

Saugokites žmogaus, negrąžinančio jums smūgio.

Citata Nr. 6719

Tu matai daiktus ir sakai – "Kodėl?" O aš matau daiktus kurių niekad nebuvo ir sakau – "Kodėl ne?"

Citata Nr. 6697

Žmonių išmintis proporcinga ne jų patirčiai, o sugebėjimui jos įgyti.

Citata Nr. 6647

Gyvenimas praleistas darant klaidas yra ne tik garbingas, bet ir daug naudingesnis už gyvenimą praleistą nieko nedarant.

Citata Nr. 6377

Meilė pernelyg didis jausmas, kad būtų tik asmeninis, intymus kiekvieno reikalas.

Citata Nr. 6164

Tu kažką sužinojai. Tokiu atveju iš pradžių visada atrodo, tarsi būtum kažką praradęs.

Citata Nr. 6112

Dorybę sudaro ne susilaikymas nuo ydos, o nesiveržimas į ją.

Citata Nr. 5646

Racionalus žmogus pats adaptuojasi prie savo aplinkos. Neracionalus gi atkakliai bando pačią aplinką pritaikyti prie savęs. Kaip tik todėl visas progresas ir priklauso nuo neracionaliųjų.

Citata Nr. 5428

Nuoširdumas yra labai pavojingas, nebent esi dar ir kvailas

Citata Nr. 5243

Jei jūs žmogų ko nors mokysite, jis niekuomet neišmoks.

Citata Nr. 5233

Net subtiliausi fiziniai ar dvasiniai privalumai negali išpirkti socialinės nuodėmės: dalyvavimo vartojime be dalyvavimo gamyboje.

Citata Nr. 5089

Teiginys, kad tikintysis laimingesnis už skeptiką, reiškia tik tiek, kiek ir teiginys, kad girtas yra laimingesnis už blaivą.

Citata Nr. 5059

Niekada nenurodykite klaidų, jei nežinote, kaip jas ištaisyti.

Citata Nr. 4876

Naktis teikia poilsį seniems ir viltį jauniems.

Citata Nr. 4856

Venk žmogaus, kurio Dievas gyvena danguje.

Citata Nr. 4489

Man gyvenimas ne tirpstanti žvakė. Tai tarytum stebuklingas deglas, į mano rankas patekęs akimirkai, ir aš stengiuos, kad jis įsiliepsnotų kuo ryškiau pirma nei perduosiu ateinančioms kartoms.

1 2 3
banner