Author: Fiodoras Dostojevskis

Citata Nr. 7483

Geriausieji žmonės pasižymi tobuliausiu doriniu išprusimu ir didžiausia moraline įtaka.

Citata Nr. 7432

Tauriausias ir būdingiausias mūsų liaudies bruožas – teisingumas ir jo troškimas.

Citata Nr. 7265

Tik darbu ir kova įgyjamas nepriklausomumas ir savigarba.

Citata Nr. 7226

Kas myli žmogų, tas ir jo džiaugsmą myli. – „Broliai Karamazovai“.

Citata Nr. 7161

Iš tikrųjų, kartais kalbama apie „žvėrišką“ žmogaus žiaurumą, bet tai baisiai neteisinga, tai užgaulė žvėrims: žvėrys niekuomet negali būti tokie žiaurūs kaip žmonės, taip artistiškai, taip virtuoziškai žiaurūs.

Citata Nr. 7034

Yra trys jėgos, tik trys vienintelės jėgos pasaulyje, kurios gali amžinai įveikti ir sužavėti šitų mažajėgių maištininkų sąžinę jų pačių laimei, – tos jėgos: stebuklas, paslaptis, ir autoritetas.

Citata Nr. 6771

Koks gražus būna gyvenimas, kai padarai ką nors gera ir teisinga!

Citata Nr. 6672

Įsimylėti nereiškia mylėti… Įsimylėti galima ir neapkenčiant.

Citata Nr. 6668

… teisiamasis staiga išgirdo nepermaldaujamos sąžinės balsą, kuris liepė jam labiau gerbti šitą moterį, pripažinti daugiau teisių jos širdies polinkiams …

Citata Nr. 6649

Abstrakčiai mylėdamas žmoniją, beveik visada myli save patį.

Citata Nr. 6606

Yra pasaulyje trys niekšų rūšys: naivūs niekšai, įsitikinę, kad jų niekšybė yra didžiausia dorybė, niekšai, kurie gėdijasi savo niekšybės, bet vis dėlto linkę ją užbaigti, ir pagaliau tiesiog niekšai, grynakraujai niekšai.

Citata Nr. 6428

Kvailys, pripažinęs esąs kvailys, jau nėra kvailys.

Citata Nr. 6381

Ne protas svarbiausia, o kas jį valdo: prigimtis, širdis, kilnumas, išsilavinimas.

Citata Nr. 6368

Senas sielvartas didžiosios žmogaus gyvenimo paslapties dėka pamažu tampa tyliu, graudžiu džiaugsmu. – „Broliai Karamazovai“.

Citata Nr. 6329

Palaistyti žemę savo džiaugsmo ašaromis ir mylėti tas džiaugsmo ašaras. – „Broliai Karamazovai“.

Citata Nr. 6265

Nieko nėra pasauly sunkesnio kaip tiesumas ir nieko lengvesnio kaip meilikavimas.

Citata Nr. 5989

Tikroji tiesa ir tikras grožis visada verčia mus visiems viską atleisti …

Citata Nr. 5861

Viskas praeis, viena tiesa teliks. – „Broliai Karamazovai“.

Citata Nr. 5770

Aš manau, kad jei šėtono nėra ir, vadinasi, jį sukūrė žmogus, tai sukūrė jį pagal savo paveikslą ir panašumą.

Citata Nr. 5707

… išniekinta žmogaus prigimtis ir nusikaltusi širdis pačios už save žiauriau keršija negu bet kuris žemiškasis teismas! Negana to: teismas ir žemiškoji bausmė netgi palengvina prigimties skirtą bausmę, netgi būtinai reikalingi panašiais atvejais nusikaltėlio sielai, nes gelbsti ją nuo nevilties …

Citata Nr. 5693

… ar žmogus sukūrė dievą, ar dievas žmogų?

1 2 3 4
banner