Author: Frydrichas Nyčė

Citata Nr. 7765

Moteriškė, kuo labiau ji moteriškė, rankomis kojomis ginasi nuo teisių apskritai: juk natūrali dalykų padėtis, amžinasis lyčių karas suteikia jai geroką pirmenybę.

Citata Nr. 7685

Kai aš kenčiantį regėjau, aš gėdijaus jo gėdos, tačiau kai jam padėjau, šiurkščiai jo pažeidžiau orumą.

Citata Nr. 7533

Jei dresiruosime savo sąžinę, tai ir kąsdama ji mus bučiuos.

Citata Nr. 7506

"Dievas mirė! Dievas mirė viesiems laikams! Ir jį nužudėme – mes! Kaip rasti nusiraminimą – mums, žudikų žudikams! Tai kas buvo pasaulyje šviesiausia, galingiausia, paplūdo kraujais nuo mūsų peilių – kas nuplaus kraują nuo mūsų rankų?… Ar ne per didelė mums to didingojo darbo našta? Galbūt, mes patys turime virsti dievais, kad taptume verti to, ką padarėme?"

Citata Nr. 7500

Dvasingiausi žmonės, tarus, jog jie yra drąsiausi, dažniausiai išgyvena skaudžiausias tragedijas: bet kaip tik todėl jie ir gerbia gyvenimą, kad susiduria su didžiausiu jo pasipriešinimu.

Citata Nr. 7439

Kai myli, moteris privalo užmiršti savo asmenybę. Tai gamtos dėsnis. Moteris be šeimininko neegzistuoja. Be šeimininko ji – tik išskaidyta puokštė.

Citata Nr. 7313

Tikras mokytojas vien dėl savo mokinių rimtai traktuoja visus daiktus – net ir patį save.

Citata Nr. 7262

Kalba apviltasis. – Ieškojau didžių žmonių, o visur radau tik jų idealo beždžiones.

Citata Nr. 7230

Kai kurie povai slepia savo uodegą ir vadina tai išdidumu.

Citata Nr. 7155

Meilė išryškina kilniąsias ir slaptąsias mylinčiojo savybes, – tai, kas jame reta ir išskirtina, todėl ji lengvai klaidina, kai norima išsiaiškinti, kas jame yra taisyklė.

Citata Nr. 6927

Klaidinga kiekviena tiesa, kuri nė karto juoko nesukėlė!

Citata Nr. 6922

Jeigu mums tenka pakeisti nuomonę apie kokį nors žmogų, tai be gailesčio suverčiame jam visus nemalonumus, kuriuos dėl to patyrėme.

Citata Nr. 6849

Ten, kur meilė arba neapykanta nevaidina jokio vaidmens, moteris vaidina vidutiniškai.

Citata Nr. 6782

Daug žmonių visą gyvenimą laukia progos parodyti savo gerumą.

Citata Nr. 6650

Žmogui reikia tikslo – ir jis veikiau norės nieko, nei išvis atsisakys norėti.

Citata Nr. 6617

Tačiau prekyvietėje – įtikinėjama tik mostais. O argumentai miniai įtarumą kelia.

Citata Nr. 6515

„Dievas mirė! Dievas mirė viesiems laikams! Ir jį nužudėme – mes! Kaip rasti nusiraminimą – mums, žudikų žudikams! Tai kas buvo pasaulyje šviesiausia, galingiausia, paplūdo kraujais nuo mūsų peilių – kas nuplaus kraują nuo mūsų rankų?… Ar ne per didelė mums to didingojo darbo našta? Galbūt, mes patys turime virsti dievais, kad taptume verti to, ką padarėme?“

Citata Nr. 6512

Dievas mirė.

Citata Nr. 6357

Geriausias ginklas kovoti su savo priešu yra kitas priešas

Citata Nr. 6312

Truputis – štai tas pagrindas didžiausios laimės.

Citata Nr. 6065

Meilė gyvenimui – štai kas daro mus filosofais.

1 2 3 4
banner