Author: Frydrichas Šileris

Citata Nr. 6880

Valia yra žmogiškos giminės skiriamasis bruožas, ir pats protas – tik amžina taisyklė, vadovaujanti valiai.

Citata Nr. 6871

Kai teiseė negali išspręsti, sprendžia jėga.

Citata Nr. 6794

Ir silpnas turi savo geluoni.

Citata Nr. 6766

Žmogus tobulėja didėjant jo tikslams.

Citata Nr. 5991

Garbė brangesnė už gyvenimą.

Citata Nr. 5490

Kaip kad vieniems mokslas atrodo aukštybių dievaitė, Taip kitiems – karvė riebiausia, duodanti sviesto.

Citata Nr. 5195

Kvailys tas, kurs meta darbą pusiaukelėje ir žiūri išsižiojęs iš šalies, kas iš viso to išeis.

Citata Nr. 5142

Žmogų parodo jo poelgiai.

Citata Nr. 5044

Ištikima meilė padeda pakelti visus sunkumus.

Citata Nr. 4433

Kvailumas negali pakilti virš tikrovės, o protas negali sustoti, nepasiekęs tiesos.

Citata Nr. 3391

Tavo likimas yra tavo rankose.

Citata Nr. 1978

Iš žmogaus žodžių tegalima spręsti, kokiu jis norėtų rodytis, o koks jis yra iš tikrųjų, tenka spėlioti iš jo mimikos ir grimasų tariant žodžius, tai yra iš nesąmoningų judesių.

Citata Nr. 1924

Geriau baisus galas negu begalinė baimė.

Citata Nr. 1884

Žodis visuomet drąsesnis už darbą.

Citata Nr. 1510

Kuo didesnė klaida, tuo didesnis tiesos triumfas.

Citata Nr. 1446

Niekas taip nepalengvina gyvenimo, kaip į vieną tikslą nukreipta veikla.

Citata Nr. 1298

Dėkingumas visų užmaršiausias.

Citata Nr. 1235

Meilė telinkus būt laisva auka.

Citata Nr. 1186

Karas gyvena karu.

Citata Nr. 1157

Narsa didėja didėjant pavojui: kuo sunkiau, tuo daugiau jėgų.

Citata Nr. 1150

Tiesa – veidrodis, kurio atspindžio nepakelia apsimetimas ir veidmainystė.

banner