Author: Fransua Renė Šatobrianas

Citata Nr. 6919

Ne tas rašytojas originalus, kuris niekuo neseka, o tas, kuriuo neįmanoma sekti.

Citata Nr. 6693

Kuo rimtesnis veidas, tuo nuostabesnė šypsena.

Citata Nr. 3770

Architektas stato, taip sakant, poeto mintis ir padaro jas pagaunamas mūsų pojūčiams.

Citata Nr. 2912

Juo chaotiškesnė ir audringesnė mūsų širdis, juo labiau mes ilgimės ramybės ir tylos.

Citata Nr. 2804

Jeigu kilnus jausmas nesieja žmogaus su gimtosiomis vietomis, reikia keliauti.

Citata Nr. 2771

Lygybės idėja, natūrali mūsų aistra, nuostabi taurioms sieloms, bet niekingoms nereiškia nieko, išskyrus pavydą.

Citata Nr. 2668

Didinga ne ta siela, kuri atleidžia, o ta, kuriai atleidimo nereikia.

Citata Nr. 2556

Atsargiems žmonėms atrodo neatsargūs tie, kurie paklūsta garbės jausmui.

Citata Nr. 2545

Žmogui, kad augtų, nereikia kelionių; jis beribis.

Citata Nr. 2412

Širdį sunkiau nuraminti negu sujaudinti.

banner