Author: Fransua de Larošfuko

Citata Nr. 7837

Kartais nepastovumas kyla iš vėjavaikiškumo, kai priimame visokias svetimas nuomones, yra ir kitas nepastovumo atvejis, labiau pateisinamas, – kai viskas nusibodę ir viskam esame abejingi.

Citata Nr. 7834

Blogis, kurį mes padarome, mums atneša mažiau neapykantos ir persekiojimų, negu mūsų dorybės.

Citata Nr. 7767

Pripažinti savo privalumus vienumoje tiek pat protinga, kiek juokinga jais girtis kitų akivaizdoje.

Citata Nr. 7726

Užsispyrimas – tai menko protas, tamsumo ir per didelio pasitikėjimo padarinys.

Citata Nr. 7670

Diduma jaunimo mano esanti natūrali, nors tėra nemandagi ir šiurkšti.

Citata Nr. 7660

Rimtumas – tai kūno priemonė proto trūkumams slėpti.

Citata Nr. 7634

Gerą patarimą žmogus duoda tada, kai yra tiek senas, kad pats nebegali būti blogu pavyzdžiu.

Citata Nr. 7600

Savimeilė apsukresnė už apsukriausią pasaulyje žmogų.

Citata Nr. 7585

Silpni žmonės negali būti nuoširdūs.

Citata Nr. 7538

Vienintelės geros kopijos yra tos, kurios atskleidžia juokingąsias prastų originalų puses.

Citata Nr. 7437

Žmonės paprastai draugyste vadina bendrą laiko leidimą, savitarpio pagalbą, keitimąsi paslaugomis – žodžiu sakant, tokius santykius, kur savimeilė tikisi šį tą laimėti.

Citata Nr. 7378

Dažniausiai giriame tik tam, kad sulauktume pagyrimų.

Citata Nr. 7363

Draugaudami ir mylėdami mes dažnai daugiau baimės patiriame iš to, ko nežinome, negu iš to, ką žinome.

Citata Nr. 7101

Kartais žmonėms atrodo, kad jie nekenčia pataikavimo, tačiau iš tikrųjų jie nekenčiatik tam tikro pataikavimo būdo.

Citata Nr. 7055

Kad ir kokią baisią gėdą užsitrauktume, beveik visada turime galimybę susigrąžinti gerą vardą.

Citata Nr. 7041

Net jei mūsų viltys neišsipildo, jos pramina mums gyvenimo kelią.

Citata Nr. 7032

Ne visi, kas moka dėkingumo skolas, turi teisę dėl to laikyti save dėkingais žmonėmis.

Citata Nr. 7028

Išmanyti kitų reikalus kur kas lengviau negu savus.

Citata Nr. 7010

Vienodai neparankūs ir grožis be jaunystės, ir jaunystė be grožio.

Citata Nr. 6955

Išduodama dažniausiai ne iš anksto apgalvojus, o dėl silpno charakterio.

Citata Nr. 6844

Galima būti gudresniam už kitą, bet negalima būti gudresniam už visus.

1 2 3 5
banner