Author: Fransis Bekonas

Citata Nr. 7305

Išmintingas žmogus susikurs daugiau galimybių, negu jų ras.

Citata Nr. 6836

Gudrumą laikome nelemta ir sukta išmintimi.

Citata Nr. 6756

Kas išplepa tai, ką žino, visada kalbės ir apie tai, ko nežino.

Citata Nr. 6710

Kiekviename žmoguje gamta daigina naudingus pasėlius arba piktžoles; tegu jis laiku laisto juos ir naikina jas.

Citata Nr. 6413

Mums atrodo, jog žmonės blogai suvokia savo galimybes ir savo jėgas: pirmąsias jie pervertina, antrąsias – sumenkina.

Citata Nr. 6315

Pasirinkti laiką – tai sutaupyti laiko.

Citata Nr. 6248

Šeimos interesai beveik visada žlugdo visuomeninius.

Citata Nr. 5930

Kas neturi nuoširdžių draugų, iš tiesų yra vienišas.

Citata Nr. 5865

Kiekviename žmoguje iš prigimties sėklos sudygsta arba javai, arba piktžolės; tegu jis laiku palaisto pirmuosius ir išrauna antrąsias.

Citata Nr. 5822

Tautos genijus, protas ir dvasia atsiskleidžia jos patarlėse.

Citata Nr. 5802

Nėra nieko baisesnio už pačią baimę.

Citata Nr. 5344

Jei žmogus pradeda įsitikinęs, tai jis baigs abejodamas; bet jei jis pasitenkins pradėdamas nuo abejonių, jis pabaigs būdamas įsitikinęs.

Citata Nr. 5332

Visų tvirčiausias įprotis – susiformavęs jaunystėje; mes tai vadiname išsiauklėjimu, o iš tiesų tai yra ne kas kita, kaip anksti įgyti įpročiai.

Citata Nr. 5038

Mirti taip pat natūralu kaip ir gimti. Kas miršta už svarbų reikalą, panašus į sužeistąjį karštame mūšyje, iš pradžių beveik nejaučiantį skausmo. Todėl užvaldytasis gražių sumanymų tikrai išvengs mirties kančių.

Citata Nr. 4429

Gamtos negalima įveikti kitaip, kaip tik jai paklūstant.

Citata Nr. 3768

Tie yra netikri atradėjai, jeigu matydami vien jūrą mano, kad nėra žemės.

Citata Nr. 3387

Mokslas yra tikrovės atspindys.

Citata Nr. 1880

Aforizmai skirti ne pasilinksminimui ar pagražinti kalbą, jie, besąlygiškai reikalingi dalykiškame gyvenime ir pilietinėje praktikoje.

Citata Nr. 1779

Viltys panašios į voratinklį: mažos kančios jose įstringa, o didelės prasiveržia.

Citata Nr. 1743

Mokėjimas lengvai pereiti nuo juokų prie rimtų dalykų ir nuo rimtų dalykų prie juokų reikalauja didesnio talento nei paprastai manoma. Dažnai juokas parodo tiesai kelią, antraip perteikiama tiesa nepasiektų tikslo.

Citata Nr. 1627

Vedybinė meilė daugina žmonių giminę, draugiška meilė ją tobulina, o nedorovinga – demoralizuoja ir žemina.

banner