Author: Fransis Bekonas

Citata Nr. 5865

Kiekviename žmoguje iš prigimties sėklos sudygsta arba javai, arba piktžolės; tegu jis laiku palaisto pirmuosius ir išrauna antrąsias.

Citata Nr. 5822

Tautos genijus, protas ir dvasia atsiskleidžia jos patarlėse.

Citata Nr. 5802

Nėra nieko baisesnio už pačią baimę.

Citata Nr. 5344

Jei žmogus pradeda įsitikinęs, tai jis baigs abejodamas; bet jei jis pasitenkins pradėdamas nuo abejonių, jis pabaigs būdamas įsitikinęs.

Citata Nr. 5332

Visų tvirčiausias įprotis – susiformavęs jaunystėje; mes tai vadiname išsiauklėjimu, o iš tiesų tai yra ne kas kita, kaip anksti įgyti įpročiai.

Citata Nr. 5038

Mirti taip pat natūralu kaip ir gimti. Kas miršta už svarbų reikalą, panašus į sužeistąjį karštame mūšyje, iš pradžių beveik nejaučiantį skausmo. Todėl užvaldytasis gražių sumanymų tikrai išvengs mirties kančių.

Citata Nr. 4429

Gamtos negalima įveikti kitaip, kaip tik jai paklūstant.

Citata Nr. 3768

Tie yra netikri atradėjai, jeigu matydami vien jūrą mano, kad nėra žemės.

Citata Nr. 3387

Mokslas yra tikrovės atspindys.

Citata Nr. 1880

Aforizmai skirti ne pasilinksminimui ar pagražinti kalbą, jie, besąlygiškai reikalingi dalykiškame gyvenime ir pilietinėje praktikoje.

Citata Nr. 1779

Viltys panašios į voratinklį: mažos kančios jose įstringa, o didelės prasiveržia.

Citata Nr. 1743

Mokėjimas lengvai pereiti nuo juokų prie rimtų dalykų ir nuo rimtų dalykų prie juokų reikalauja didesnio talento nei paprastai manoma. Dažnai juokas parodo tiesai kelią, antraip perteikiama tiesa nepasiektų tikslo.

Citata Nr. 1627

Vedybinė meilė daugina žmonių giminę, draugiška meilė ją tobulina, o nedorovinga – demoralizuoja ir žemina.

Citata Nr. 1614

Nevalia pamiršti ne tik žmonių kalbų, bet ir jų žodžių. Tikra tų žodžių, tų pasakymų saugykla – tai kalbų, laiškų, sentencijų rinkiniai.

Citata Nr. 1594

Tylėjimas – kvailių dorybė.

Citata Nr. 1437

Per didelis atvirumas taip pat nepadorus, kaip ir visiškas nuogumas.

Citata Nr. 1372

Kuklumas sielai yra tas pats, kas drovumas kūnui.

Citata Nr. 1171

Yra knygų, kurios tik paragautinos, yra tokių, kurias geriausia praryti, ir tik nedaugelį – sukramtyti ir suvirškinti.

Citata Nr. 1165

Vienas neteisingas nuosprendis labiau pakenkia negu daugelis nusikaltimų, padarytų konkrečių žmonių; šie teršia tik upelius, tik paskiras vandens sroves, o netikęs teisėjas – patį šaltinį.

Citata Nr. 1149

Gamtą lengviausia pavergti paklūstant jai.

Citata Nr. 1098

Tuščiagarbiai žmonės nusipelno išmintingųjų neapykantos, kvailųjų pasigėrėjimo, yra parazitų stabai ir savo aistrų vergai.

banner