Author: Erichas Marija Remarkas

Citata Nr. 6608

Tolerancija yra abejonės dukra.

Citata Nr. 6591

Blogiau už karą nieko nėra.

Citata Nr. 6586

Abejonė – atvirkščioji tikėjimo pusė.

Citata Nr. 6579

… valstybė, ta abejinga apgavikė, kuri pati neteisėtai pasisavina milijardus, bet tupdo už grotų kiekvieną, kas nukniaukia iš jos penkias markes …

Citata Nr. 6531

Duoti prieglobstį tiems, kurie prarado tėvynę, liepė pats Dievas.

Citata Nr. 6502

Revoliucija turi siautėti kaip koks miško gaisras. Tik po to galima pradėti sėti.

Citata Nr. 6407

Sunkiais laikais Dievas visada šansas.

Citata Nr. 6284

Moterims nieko nereikia aiškinti, reikia veikti.

Citata Nr. 6026

Šviesa nešviečia, kai šviesu, ji šviečia tik tamsoje.

Citata Nr. 5994

Mes visada ir visur esame atvykę. Laikas tėra tik prietaras. Tai gyvenimo paslaptis. Tiktai mes to nežinome. Ir visad stengiamės kur nors nukeliauti.

Citata Nr. 5990

Išklausinėki nuomonės visų, bet savo nusistatymo nerodyk. – „Juodasis obeliskas“.

Citata Nr. 5634

Užtat, nuvarytas fronte į pamaldas, aš dažnai girdėjau maldas už mūsų ginklo pergalę. Kaip manote, ar Kristus būtų meldęsis, kad galilėjiečiai nugalėtų filistinus?

Citata Nr. 5621

Laimė – visų labiausiai nežinomas ir brangiausias turtas pasaulyje.

Citata Nr. 5479

…gyvenimas – liga, o mirtis prasideda nuo pat gimimo. Kiekvienas įkvėpimas ir iškvėpimas, kiekvienas širdies tvinksėjimas jau turi truputį mirties- visa tai mažučiai žingsniai galo linkui.

Citata Nr. 5429

… juk tikrai atleisti reiškia priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra, o ne reikalauti atgailos, paklusnumo ir nuolankumo …

Citata Nr. 5399

Tiesą sakant, protingiausi buvo neturtingi ir paprasti žmonės, — jie išsyk pažiūrėjo į karą kaip į nelaimę, tuo tarpu tie, kurie geriau gyveno, visai neteko galvų iš džiaugsmo, nors kaip tik jie turėjo greičiau numatyti, kas iš viso to išeis.

Citata Nr. 5193

Gera atmintis yra draugystės pagrindas ir meilės pražūti

Citata Nr. 5066

Be to, svetima moteris visada penkis kart patrauklesnė už tą, kuri po ranka. Sena taisyklė.

Citata Nr. 5029

Niekas taip nenuvargina, kaip žmogaus noras įrodyti kitam, koks jis protingas, ypač jeigu jis toks nėra.

Citata Nr. 4988

Kuo žmogus mažiau apie save galvoja, tuo vertesnis.

Citata Nr. 4913

Ar kada nors pagalvojote, koks pasidarytų pasaulis, jeigu turėtume viena jusle daugiau?

1 2 3 4
banner