Author: Erichas Marija Remarkas

Citata Nr. 5634

Užtat, nuvarytas fronte į pamaldas, aš dažnai girdėjau maldas už mūsų ginklo pergalę. Kaip manote, ar Kristus būtų meldęsis, kad galilėjiečiai nugalėtų filistinus?

Citata Nr. 5621

Laimė – visų labiausiai nežinomas ir brangiausias turtas pasaulyje.

Citata Nr. 5479

…gyvenimas – liga, o mirtis prasideda nuo pat gimimo. Kiekvienas įkvėpimas ir iškvėpimas, kiekvienas širdies tvinksėjimas jau turi truputį mirties- visa tai mažučiai žingsniai galo linkui.

Citata Nr. 5429

… juk tikrai atleisti reiškia priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra, o ne reikalauti atgailos, paklusnumo ir nuolankumo …

Citata Nr. 5399

Tiesą sakant, protingiausi buvo neturtingi ir paprasti žmonės, — jie išsyk pažiūrėjo į karą kaip į nelaimę, tuo tarpu tie, kurie geriau gyveno, visai neteko galvų iš džiaugsmo, nors kaip tik jie turėjo greičiau numatyti, kas iš viso to išeis.

Citata Nr. 5193

Gera atmintis yra draugystės pagrindas ir meilės pražūti

Citata Nr. 5066

Be to, svetima moteris visada penkis kart patrauklesnė už tą, kuri po ranka. Sena taisyklė.

Citata Nr. 5029

Niekas taip nenuvargina, kaip žmogaus noras įrodyti kitam, koks jis protingas, ypač jeigu jis toks nėra.

Citata Nr. 4988

Kuo žmogus mažiau apie save galvoja, tuo vertesnis.

Citata Nr. 4913

Ar kada nors pagalvojote, koks pasidarytų pasaulis, jeigu turėtume viena jusle daugiau?

Citata Nr. 4836

Tiktai kvailas laimi gyvenime, protingas mato per daug kliūčių ir netenka pasitikėjimo, dar nieko nepradėjęs.

Citata Nr. 4821

Niekad nieko negalima sulaikyti, niekad! Niekad negalima nutraukti žvangančios laiko grandinės, niekad nerimas nepavirs ramybe, ieškojimas – tyla, kritimas – sustojimu.

Citata Nr. 4796

Moteris, kurios geidžia kitas, tegu ir meilės išsiilgęs karstadirbys, iškart pasidaro brangesnė negu ankščiau. Nieko nepadarysi – žmogus daug daugiau dėmesio skiria santykinėms vertybėms negu absoliučioms.

Citata Nr. 4689

Naktį esi toks, koks iš tikrųjų turėtum būti, o ne toks, kokį padarė gyvenimas.

Citata Nr. 4544

… mirties neapgausi, ją gali tik ištverti.

Citata Nr. 4504

Niekas yra veidrodis, kuriame gali pamatyti pasaulį.

Citata Nr. 3763

Nieko nepadarysi – žmogus daug daugiau dėmesio skiria santykinėms vertybėms negu absoliučioms.

Citata Nr. 3382

Šiais laikais atsisakyti uždarbio reiškia provokuoti likimą, o to niekas negali sau leisti.

Citata Nr. 2000

Nejau nežinote, kad pirmas tikro vyro požymis yra atsakyti už tai, ką jis yra padaręs?

Citata Nr. 1998

Tikėjimas lengvai veda į fanatizmą. Todėl už visas religijas buvo pralieta tiek kraujo.

Citata Nr. 1849

Niekas negali būti svetimesnis už žmogų, kurį kitados mylėjai.

1 2 3
banner