Author: Eliza Ožeškova

Citata Nr. 7475

Kai žmogui šiame pasaulyje bloga, tai jis ir pats būna blogas, o kai gera, tai ir jis geras.

Citata Nr. 3632

Toks jau Dievo žaismas, kad vieną užkelia aukštai, o antrą nutrenkia žemai.

banner