Author: Denisas Didro

Citata Nr. 7395

Jei aktorių apima plojimų troškulys, tai jis persūdo.

Citata Nr. 7294

Visuotinis gėris turi būti aukščiausias mūsų elgesio tikslas.

Citata Nr. 6744

Geriausias namų vaistas – gera žmona.

Citata Nr. 6514

Aistros nepaliaujamai smerkiamos, joms priskiriamos visos žmonių nelaimės ir pamirštama, kad jos yra ir visų mūsų džiaugsmų šaltinis.

Citata Nr. 6395

Aistra be proto yra tarsi burlaivis be vairininko, o protas be aistrų – tarsi karalius be pavaldinių.

Citata Nr. 5943

Laimingiausias yra tas,kuris suteikia laimę kuo daugiau žmonių.

Citata Nr. 3748

Žmonės nustoja mąstyti, kai nustoja skaityti.

Citata Nr. 3351

Siauriausią akiratį turi, labiausiai linkęs į blogį, menkiausiai jaučia tiesą toksai kūrėjas, kuris prietaringas. Po prietaringumo eina vaidmainys.

Citata Nr. 1721

Žmogus veinintelis taškas, iš kurio turi viskas išeiti ir į kurį turi viskas sugrįžti.

Citata Nr. 1393

Vyrai nepagarbiai elgiasi su moterimi beveik visada dėl to, kad ji anksčiau buvo užmiršusi ir netikusiai elgėsi su jais.

Citata Nr. 1023

Moterys mus stebina pirmučiausia meilės aistra, pavyduliavimo priepuoliais, nesenkančia motinos meile, pasidavimu prietarams, tuo, kaip jos reaguoja į masines psichozes… Esu matęs begalinės moterų meilės, aistros, begalinio pavyduliavimo, pykčio, baisiausiausių prietarų, – vyrams tai negalimi dalykai… Moterys neatsparios epidemiškam siautuliui… O moterys, jūs esate keisti vaikai!

Citata Nr. 793

Šykštuolis pamiršta, kaip greitai bėga laikas ir koks trumpas gyvenimas.

Citata Nr. 732

Tėvai myli savo vaikus nerimastinga ir atlaidžia meile, kuri juos gadina. Yra kita Meilė, atidi ir rami, kuri juos daro laimingus.

Citata Nr. 201

Gamtoje viskas tarpusavy susiję. Judėjimas toks pat amžinas, kaip ir materija.

banner