Author: Cornelia Thiels

Citata Nr. 5007

Šiaip ar taip, daugelis už savo karjerą dėkingi vienam ar keletui asmenų, kurie sudarė tam sąlygas namuose.

banner