Author: Konfucijus

Citata Nr. 7774

Meilikaujantys žodžiai, veidmainingas veidas dažniausiai nerodo gero būdo.

Citata Nr. 7601

Didis ministras yra tas, kuris tarnauja valdovui, kai gali, o pasitraukia iš tarnybos, kai nemoka susidoroti su pareigomis.

Citata Nr. 7495

Kilnus žmogus reikalauja iš savęs, o prastuolis – iš kitų.

Citata Nr. 7301

Trim būdais mes galime įgauti išminties: pirma – apmąstydami, kas yra tauru, antra – imituodami, kas yra lengviau, trečia – patirdami, kas yra aštriausia.

Citata Nr. 7247

Kas geba remdamasis sena atrasti nauja, vertas būti mokytoju.

Citata Nr. 7188

Klaidingas mokslas – žalingas

Citata Nr. 7042

Jei neturėsi kvailų minčių, tai ir nesielgsi kvailai.

Citata Nr. 6961

Kas priekaištauja valdovui, patenka nemalonėn. Kas per daug priekaištauja draugams, tas lieka vienišas.

Citata Nr. 6914

Tik neištaisyta klaida yra klaida.

Citata Nr. 6903

Išdidus siekia to, kas teisinga, o pavaldinys to, kas naudinga.

Citata Nr. 6842

Mūsų didžiausias triumfas – ne tai, kad niekada nekrentame, o tai, kad kiekvieną kartą atsistojame iš naujo.

Citata Nr. 6657

Nežinojimas yra proto naktis, tačiau tai naktis be mėnulio ir žvaigždžių.

Citata Nr. 6598

Jeigu, einant Teisingu keliu, galima būtų pasidaryti turtingam, šito ir aš siekčiau, nors man tektų dirbti ir arklininku. Kadangi tai neįmanoma, aš darysiu, kas man patinka.

Citata Nr. 6561

Šalyje, kur yra tvarka, veik ir kalbėk drąsiai. Šalyje, kur nėra tvarkos, veik drąsiai, bet kalbėk apdairiai.

Citata Nr. 6543

Be iškalbos, vien gražiai atrodant, šiandieniniame pasaulyje sunkoka išlikti.

Citata Nr. 6098

Nuoskauda – niekas, jeigu ją pamirši.

Citata Nr. 5955

Gera knyga, graži kalba gali būti naudinga ir padaryti daug gero, bet geras pavyzdys užvis naudingiausias.

Citata Nr. 5823

Ko pats netrokšti, nedaryk kitam.

Citata Nr. 5820

Tas, kuris griežtas savo paties klaidoms ir neskuba smerkti kitų, išvengia nepasitenkinimo.

Citata Nr. 5791

Nepaisyti padarytos klaidos, vadinasi padaryti kitą klaidą.

Citata Nr. 5765

Kas valdo pagal dorovines nuostatas, tas panašus į Šiaurės žvaigždę; ji stovi vietoje, apsupta kitų žvaigždžių.

1 2 3 4
banner