Author: Šarlotė Brontė

Citata Nr. 6365

Traukydama visas mano širdies stygas, jūs manote, jog raunate blogus mano polinkius.

Citata Nr. 6245

Kol tebesu gyva ir alsuoju, aš negaliu jo nemylėti.

Citata Nr. 3556

Jis privertė mane pamilti jį net nepažvelgęs į mane.

Citata Nr. 2882

Aš iš įsitikinimo dievinau grožį, elegantiškumą, grakšumą, žavumą, bet jeigu man būtų pasitaikę sutikti šias ypatybes, įsikūnijusias vyriškyje, būčiau instinktyviai pajutusi, kad toks žmogus nieku gyvu negalėtų patraukti manęs, ir šalinusis jo, kaip mes šalinamės ugnies, žaibo ar ko nors kito, kas, nors ir šviesu, bet veikiau baugina, negu traukia prie savęs.

Citata Nr. 2870

Draugai visada pamiršta tuos, kuriuos palieka laimė.

Citata Nr. 2780

Vyrai turi būti vien tik stiprūs ir narsūs. Jų devizas tebūna: „Medžioklė, šaudymas ir karas!“ Visa kita – niekai!

Citata Nr. 2637

Negraži moteris yra tiesiog gamtos įžeidimas…

Citata Nr. 2632

Manoma, kad moterys apskritai yra ramios; bet moterys jaučia lygiai taip pat kaip vyrai; jos trokšta parodyti savo sugebėjimus ir ieško dirvos savo veiklai kaip jų broliai vyrai; rūsčios tradicijų priespaudos suvaržytos, sustingimui pasmerktos, jos kenčia nė kiek ne mažiau, kaip kentėtų jų vietoje priešinga lytis. Ir kada privilegijuotoji lytis tvirtina, kad moters pašaukimas kepti pudingus ir megzti kojines, skambinti rojaliu ir siuvinėti krepšelius, tai šitoks samprotavimas labai siauraprotiškas.

Citata Nr. 2466

Niekas nežino, kiek maištų – šalia politinių – bręsta kasdieninio gyvenimo gelmėse.

banner