Author: Charles Simeon

Citata Nr. 4003

Tikros atgailos ženklas yra noras savo nuodėmes matyti taip, kaip Dievas jas mato.

banner