Author: Karlosas Kastaneda

Citata Nr. 7621

Kai ima atrodyti, kad tau niekas nesiseka, kad tu beveik žlugęs, atsigręžk į savo mirtį ir paklausk ar tai tiesa. Ir mirtis pasakys, kad tu klysti, kad viskas yra niekai išskyrus jos prisilietimą.

Citata Nr. 7433

Vidutinis žmogus būna nugalėtojas arba nugalėtasis – priklausomai nuo to, jis tampa persekiotoju arba auka. Šios dvi būsenos dominuoja tol, kol jis nepamato. Matymas išsklaido pergalės, pralaimėjimo ar kančios iliuziją.

Citata Nr. 7000

Kai neturi asmeninės istorijos, nereikia niekam nieko aiškinti, niekas ant tavęs nepyksta ir nenusivilia tavo poelgiais. Bet svarbiausia, tavęs nekausto artimųjų mintys.

Citata Nr. 6879

Karys į viską žiūri pagarbiai ir niekada nieko neniekina, nebent jis priverstas tai padaryti.

Citata Nr. 6692

Jeigu aiškiai nežinai, ko nori, gali tapti nuolankesnis.

Citata Nr. 6560

Gerai įsižiūrėk į kiekvieną kelią. Bandyk jį tiek, kiek reikės. Tada paklausk savęs ir tik savęs … ar kelias turi širdį … Jei taip – kelias geras, jei ne – iš jo jokios naudos.

Citata Nr. 6007

Tu turi viską, ko reikia tokiai ekstravagantiškai kelionei, kokia yra tavo gyvenimas.

Citata Nr. 5197

Intencija nėra mintis, objektas ar troškimas. Intencija yra tai, kas gali padėti žmogui laimėti, kai jo mintys sako jam, jog pralaimėjo. Ji veikia nepriklausomai nuo kovotojo silpnybių. Intencija yra tai, kas daro jį nepažeidžiamu. Intencija yra tai, kas pastūmėja šamaną pro sieną, per erdvę, į begalybę.

Citata Nr. 4641

Sakyčiau, valios ugdymas turėtų būti vienintelis ir tvirtas jo troškimas. Bet jis tai privalo daryti be jokios jėgos ir be jokio žmogaus pagalbos.

Citata Nr. 4602

Norint sustabdyti pasaulį, būtina sąlyga – įsitikinimas, kad tai privalu padaryti. Pirmiausiai reikia perprasti naująjį pasaulio atvaizdą, kad galėtum paprieštarauti senajam ir tokiu būdu sugriauti dogmatišką įsitikinimą, kad mūsų juslės yra neabejotinai patikimos, ir mūsiškis pasaulio supratimas yra neabejotinai teisingas.

Citata Nr. 4583

Išskyrus gyvenimą ir mirtį, ką dar gali žmogus turėti?

Citata Nr. 3812

Žmogaus galia neapskaičiuojama; mirtis egzistuoja tik todėl, kad mes palinkome į ją nuo pat savo gimimo akimirkos.

Citata Nr. 2324

Sutemos – tai plyšys tarp pasaulių …

Citata Nr. 2300

Kai kariui kas neaišku, jis galvoja apie mirtį … tik mirties artybė sutramdo mūsų dvasią.

Citata Nr. 2255

Karys neturi pataikauti sau nei verkšlenti. Jam nedera domėtis pergalėmis ar pralaimėjimais – jį domina tik kova. O kiekviena kova kariui šioje žemėje yra paskutinė. Jam mažai terūpi, kaip viskas baigsis. Paskutinėje kovoje karys išsilaisvina ir nuskaidrina savo dvasią. Ir žinodamas, kad jo valia nepalaužiama, karys kovodamas juokiasi.

Citata Nr. 2231

– Galima stengtis, labai stengtis net tada, kai matai, kad viskas bus perniek, – tarė jis ir nusišypsojo. – Visa, ką darome, yra veltui, štai ką privalu žinoti. Ir vis dėlto turime elgtis taip, tarsi to nežinotume. Tai yra magų valdomi įgeidžiai.

Citata Nr. 2194

Kario nusiteikimas neleidžia kabintis į visokias nesąmones ir sykiu išgrynina žmogų.

Citata Nr. 2112

Kovotoją galima sužeisti, bet negalima įžeisti. Kol jis atitinkamai nusiteikęs, joks kitų žmonių poelgis negali jo įžeisti.

Citata Nr. 2062

Taip elgiasi karys. Aš tau vis sakau, kad geriausia gyventi taip, kaip gyvena karys. Graužkis ir svarstyk prieš ką nors nuspręsdamas, tačiau kai jau nusprendei, galvos nebesuk, nesikankink, nes tavęs jau laukia milijonas kitų sprendimų. Štai taip elgiasi karys.

Citata Nr. 2057

Karys nepalieka savęs niekam, net mirčiai. jis turi būti apdairus, prie jo neįmanoma prisigretinti, o jeigu jis į ką nors įsivelia, tai gali būti tikras, jog žino ką daro.

Citata Nr. 2045

Pilnatvę galima pasiekti tik suvokus, jog pasaulis tėra tam tikras požiūris, nesvarbu, kieno – mago ar eilinio žmogaus.

banner