Author: Bruno Ferrero

Citata Nr. 6958

Panašiai yra per kiekvieną susitikimą. Kiekvienas vyras ar moteris, besidalijantis su mumis gyvenimu, dovanoja mums brangius lobius. Ir dažniausiai jų nepastebime.

Citata Nr. 6716

Reikia daug drąsos mylėti. Ne mažiau drąsos reikia ir leistis būti mylimam.

Citata Nr. 6394

Žmonėse mes randame tai, ko ieškome.

Citata Nr. 5842

Jei šalia tavęs kas nors kenčia, verk kartu su juo. Jei kas nors laimingas, juokis. Meilė žiūri ir mato, klauso ir girdi. Mylėti – tai dalyvauti kito gyvenime visa savo esybe. Kas myli, savyje randa neišsemiamą sugebėjimą guosti ir stiprinti. Esame tarsi viensparniai angelai: galime skristi tik tada, kai esame apsikabinę.

Citata Nr. 5738

Esti vienintelis būdas išspręsti problemą: su ja susigrumti.

Citata Nr. 4620

Jei neišgirstame atsakymo į savo maldas – vien todėl, kad širdies gilumoje jo nesitikime.

Citata Nr. 4557

Bitę visi giria; uodą daužo mušekliu.

Citata Nr. 4401

Kartais užtenka vieno saulės spindulio. Malonaus žodžio. Pasisveikinimo. Glamonės. Šypsenos. Tiek mažai, kad tie, kurie yra šalia mūsų, taptų laimingi.

Citata Nr. 3741

Plačiai pasklidusi mintis nebūtinai yra protinga.

Citata Nr. 3336

Mes tai vadiname „kančia“. Dievas tai vadina „man reikia tavęs“.

Citata Nr. 1923

Kartais Dievas leidžia kam nors nukirsti šaką, kurios užsispyrusiai laikomės, kad suvoktume turį sparnus.

Citata Nr. 1824

Gyvenimas – ne tarpelis tarp dviejų datų. apglėbk kiekvieną savo gyvenimo akimirką. tučtuojau. Gyvenimas – tai visa, ką turi.

Citata Nr. 1790

Kai išmoksite gyventi, pats gyvenimas bus jums atlygis.

Citata Nr. 1770

Svarbu ne tai, kad esame labai užsiėmę gausybe darbų, bet kodėl esame užsiėmę.

Citata Nr. 1512

Meilė dažnai kelia stiprią baimę, nes verčia žengti žingsnį pirmam, reikalauja pamiršti save, išsižadėti savęs, pasitikėti kitu ir jam pasiaukoti. Teks užmokėti už kiekvieną neištartą žodį, už neįkūnytas glamones, už sutryptas svajas. Reikės atsiskaityti už baimingumą ir jausmų šykštumą, kurie kliudė mylėti, už atsainumą ir puikybę, kurie slopino polėkius. Teks atsiskaityti už negimusius bučinius, už gerklėje užgniaužtas ašaras, už neišreikštą aistrą, už netesėtus pažadus ir iššvaistytą laiką.

Citata Nr. 1188

Jei įžengsi į bažnyčią ir atversi savo sielą tylai, pastebėsi, kad Dievas pats pirmas sutinka tave su šypsena.

Citata Nr. 1178

Gyvenimas teka mumyse lyg rami upė, ir tai – stebuklas. tačiau ir prie stebuklų priprantama. Kiekviena diena yra nauja dovana, baltas neprirašytas lapas.

Citata Nr. 1154

Šypsena – tai pro tavo veido langą šviečianti šviesa, kuri sako žmonėms, jog tavo širdis yra namie.

Citata Nr. 954

O kai užklumpa sunkumai ir išbandymai, atmink, kas esi: tu – ypatingas, Dievas ir aplinkui esantys žmonės tave labai myli.

Citata Nr. 899

Mes tai vadiname „kančia“. Dievas tai vadina „man reikia tavęs“.

Citata Nr. 737

Pasaulis panašus į laiptus, kuriais žmogus visą laiką tik ir mėgina ropštis, besistengdamas pakilti kuo aukščiau.

banner