Author: Brauni Vaiz

Citata Nr. 3996

Išnaudokite save iki galo, nes niekada savęs neišsemsite.

banner