Author: Blezas Paskalis

Citata Nr. 4927

Malonumo esmė ta,kad jo geidžiama.

Citata Nr. 4884

… sakyti tiesą yra naudinga tam, kuriam ji sakoma, bet žalinga tiems, kurie ją sako …

Citata Nr. 4871

Niekas labiau nestiprina skepticizmo, kaip neskeptiški žmonės: jei visi būtų skeptikai, tai klystų.

Citata Nr. 4731

Taigi, mes niekada negyvename, bet tikimės gyventi; ir be atvangos trokšdami būti laimingi, neišvengiamai tokie niekada nebūname.

Citata Nr. 4412

Stebuklai ir tiesa reikalingi dėl to, kad turi būti įtikintas visas žmogus – su kūnu ir siela.

Citata Nr. 3739

Žmogus, priverstas gyventi tik vienas pats ir galvoti tik apie save, nepakeliamai kenčia.

Citata Nr. 3333

Turime būti dėkingi tiems, kurie nurodo mūsų trūkumus.

Citata Nr. 1892

Juo daugiau turima proto, juo daugiau pastebima originalių žmonių. Didžioji masė nemato skirtumo tarp žmonių.

Citata Nr. 1810

Dėl didžiausio gėrio triumfo negalima daryti ne mažiausio blogio.

Citata Nr. 1783

Visos nelaimės kyla dėl nesugebėjimo tyliai sėdėti kambaryje vienam.

Citata Nr. 1713

Meilė ir neapykanta visiškai keičia teisingumą. Jei advokatui iš anksto gerai užmokėta, kokia gerokai teisingesnė jam atrodo byla, kurią gina!

Citata Nr. 1663

Proto paliepimai daug svaresni už bet kurio valdovo įsakymus: nepaklausęs valdovo, žmogus tampa nelaimėliu, o nepaklausęs proto – kvailiu.

Citata Nr. 1647

Esama trejopos sąrangos: kūno, proto, valios. Kūniškieji yra turtuoliai, karaliai: jų tikslas – kūnas. Tiriančių ir mokslo žmonių – protas. Išminčių teisingumas … Kur esti kūno reikalai – iš esmės valdo geismingumas, kur proto – smalsumas, kur išminties – didžiavimasis. Tai nereiškia, kad negalima didžiuotis turtu ar žiniomis.

Citata Nr. 1636

Reikia turėti slaptą mintį ir pagal ją apie viską spręsti, kalbant vis dėlto kaip visi.

Citata Nr. 1604

To, ką įstengė pažinti patys įžvalgiausi žmonių protai … religija moko savo vaikus.

Citata Nr. 1585

Vienintelis dalykas, kuris paguodžia mus mūsų varguose, – tai pramoga. Tačiau pramoga mums suteikia smagumo ir nejučiomis artina prie mirties.

Citata Nr. 1336

Paskutinis žingsnis, kurį gali žengti protas – pripažinti, kad ir už jo ribų dar plyti daugybė dalykų. Jei protas nepajėgia to suprasti, jis yra menkas.

Citata Nr. 1290

Geriausios knygos yra tos, apie kurias skaitytojai mano, kad jie galėtų jas parašyti.

Citata Nr. 1231

Tikėjimas yra Dievo dovana.

Citata Nr. 1215

Kasdienis žmonių gyvenimas panašus į šventųjų. Ir vieni, ir kiti siekia pasitenkinimo ir skiriasi tik objektu, kuriame mato pasitenkinimą;

Citata Nr. 1189

Kas bus su žmonėmis, kurie mažus dalykus niekina, o dideliais netiki?

banner