Author: Blezas Paskalis

Citata Nr. 6338

… visata mane aprėpia erdve ir praryja kaip tašką; aš ją aprėpiu mąstymu.

Citata Nr. 6302

Vadovauti laivui neskiriamas keleivis …

Citata Nr. 6050

Šaipytis iš filosofijos – tai filosofuoti.

Citata Nr. 5940

Kas tad yra žmogus gamtoje? Bekraštybės atveju – niekas, nieko atžvilgiu – viskas: vidurys tarp nieko ir visko.

Citata Nr. 5705

Menkadvasiai – tai žmonės, kurie pažįsta tiesą, bet ją teigia tik tiek, kiek ji derinasi su jų interesais, o jei nesiderina, jos atsisako.

Citata Nr. 5636

Žmogus tėra nendrė, trapiausias iš gamtos kūrinių, bet tai mąstanti nendrė. Norint ją sunaikinti, nereikia apsiginkluoti visai visatai: garų, vandens lašo pakanka jam užmušti. Bet net jei visata jį sunaikintų, žmogus vis tiek būtų kilnesnis už tai, kas jį žudo, nes jis žino, kad miršta, ir žino, kad visata pranašesnė už jį, o visata nežino nieko.

Citata Nr. 5322

Be tikėjimo žmogus negali pažinti nei tikrojo gėrio, nei teisingumo.

Citata Nr. 5220

Visas mūsų vertingumas – sugebėjimas mąstyti. Stenkimės mąstyti teisingai: tai moralės pagrindas

Citata Nr. 5052

Tironija – tai noras gauti vienu keliu, ką tegalima turėti kitu.

Citata Nr. 5032

Yra trys tikėjimo būdai: protu, papročiu ir įkvėpimu.

Citata Nr. 4927

Malonumo esmė ta,kad jo geidžiama.

Citata Nr. 4884

… sakyti tiesą yra naudinga tam, kuriam ji sakoma, bet žalinga tiems, kurie ją sako …

Citata Nr. 4871

Niekas labiau nestiprina skepticizmo, kaip neskeptiški žmonės: jei visi būtų skeptikai, tai klystų.

Citata Nr. 4731

Taigi, mes niekada negyvename, bet tikimės gyventi; ir be atvangos trokšdami būti laimingi, neišvengiamai tokie niekada nebūname.

Citata Nr. 4412

Stebuklai ir tiesa reikalingi dėl to, kad turi būti įtikintas visas žmogus – su kūnu ir siela.

Citata Nr. 3739

Žmogus, priverstas gyventi tik vienas pats ir galvoti tik apie save, nepakeliamai kenčia.

Citata Nr. 3333

Turime būti dėkingi tiems, kurie nurodo mūsų trūkumus.

Citata Nr. 1892

Juo daugiau turima proto, juo daugiau pastebima originalių žmonių. Didžioji masė nemato skirtumo tarp žmonių.

Citata Nr. 1810

Dėl didžiausio gėrio triumfo negalima daryti ne mažiausio blogio.

Citata Nr. 1783

Visos nelaimės kyla dėl nesugebėjimo tyliai sėdėti kambaryje vienam.

Citata Nr. 1713

Meilė ir neapykanta visiškai keičia teisingumą. Jei advokatui iš anksto gerai užmokėta, kokia gerokai teisingesnė jam atrodo byla, kurią gina!

1 2 3
banner