Author: Blezas Paskalis

Citata Nr. 7677

Karaliaus galia yra pagrįsta protu ir žmonių kvailybe, ja netgi žymiai daugiau.

Citata Nr. 7574

Puikybė ir tingumas – visų ydų šaltiniai.

Citata Nr. 7510

Religijos pagrindas – stebuklai.

Citata Nr. 7502

Žmogaus prigimties esmė – judėjimas. Visiška ramybė reiškia mirtį.

Citata Nr. 7470

Trys religijos požymiai: tvarumas, doras gyvenimas, stebuklai.

Citata Nr. 7344

Visos žmonių bėdos kyla dėl nesugebėjimo tykiai pasėdėti kambaryje vienumoje.

Citata Nr. 7342

Niekas taip nepanašu į meilę, kaip godumas, ir niekas nėra jai taip priešinga.

Citata Nr. 7263

… tikrasis gėris turėtų būti toks, kurį visi įstengtų turėti kartu, nemažindami ir nepavydėdami, ir kurio niekas negalėtų prarasti prieš savo valią.

Citata Nr. 7224

Visos pramogos yra sugalvotos stengiantis nuslopinti mirties baimę.

Citata Nr. 7128

Kai matau žmogaus apakimą ir skurdą, kai žvelgiu į nebylią Visatą, ir į žmogų be šviesos, paliktą sau pačiam ir tartum paklydusį tos Visatos kampelyje, nežinantį, kas jį ten padėjo, ką daryti jis yra atėjęs, kuo taps mirties valandą, nepajėgiantį nieko pažinti – mane apima išgąstis, kaip žmogų, kuris miegantis būtų nugabentas į apleistą, siaubingą salą ir atsibustų, nežinodamas, kur pateko, be priemonių iš jos pasitraukti. Todėl stebiuosi, kaip žmonės nepuola į neviltį dėl tokios varganos savo padėties. Matau šalia savęs kitų panašios prigimties asmenų. Klausiu jų, gal daugiau už mane žiną, bet jie atsako, kad ne. Tie skurdūs paklydėliai, apsidairę aplinkui ir pamatę keletą malonių daiktelių, bėga prie jų atsidavę ir prisiriša. Aš negalėjau prisirišti. Kadangi taip tikrai atrodo, jog esama kažko daugiau negu tai, ką regiu, ieškojau, ar Dievas nebus palikęs kokios nors žymės apie save.

Citata Nr. 6981

Gamta turi tobulybės, idant parodytų, jog ji yra Dievo paveikslas, ir turi trūkumų, jog ji yra tik paveikslas.

Citata Nr. 6338

… visata mane aprėpia erdve ir praryja kaip tašką; aš ją aprėpiu mąstymu.

Citata Nr. 6302

Vadovauti laivui neskiriamas keleivis …

Citata Nr. 6050

Šaipytis iš filosofijos – tai filosofuoti.

Citata Nr. 5940

Kas tad yra žmogus gamtoje? Bekraštybės atveju – niekas, nieko atžvilgiu – viskas: vidurys tarp nieko ir visko.

Citata Nr. 5705

Menkadvasiai – tai žmonės, kurie pažįsta tiesą, bet ją teigia tik tiek, kiek ji derinasi su jų interesais, o jei nesiderina, jos atsisako.

Citata Nr. 5636

Žmogus tėra nendrė, trapiausias iš gamtos kūrinių, bet tai mąstanti nendrė. Norint ją sunaikinti, nereikia apsiginkluoti visai visatai: garų, vandens lašo pakanka jam užmušti. Bet net jei visata jį sunaikintų, žmogus vis tiek būtų kilnesnis už tai, kas jį žudo, nes jis žino, kad miršta, ir žino, kad visata pranašesnė už jį, o visata nežino nieko.

Citata Nr. 5322

Be tikėjimo žmogus negali pažinti nei tikrojo gėrio, nei teisingumo.

Citata Nr. 5220

Visas mūsų vertingumas – sugebėjimas mąstyti. Stenkimės mąstyti teisingai: tai moralės pagrindas

Citata Nr. 5052

Tironija – tai noras gauti vienu keliu, ką tegalima turėti kitu.

Citata Nr. 5032

Yra trys tikėjimo būdai: protu, papročiu ir įkvėpimu.

1 2 3
banner