Author: Bertoldas Auerbachas

Citata Nr. 3991

Tas, kuris keršija, kartu su kitais pražudo ir save.

banner