Author: Bernaras de Fontenelis

Citata Nr. 5471

Didi aistra – tai savotiška siela, savaip nemirtinga ir nepriklausoma nuo kūno

Citata Nr. 5092

Visi žmonės klysta, bet didieji žmonės ir prisipažįsta klydę.

Citata Nr. 3028

Šviesuolio protas, galima sakyti, susideda iš visų praėjusių amžių protų.

banner