Author: Benitas Musolinis

Citata Nr. 6351

Laisvė yra pareiga, ne teisė.

Citata Nr. 3329

Tikėk, paklusk, kovok.

Citata Nr. 2938

Šaukit man į krūtinę. (Paskutiniai B.Musolinio žodžiai)

Citata Nr. 2665

Valdyti italus nėra sunku; tai beprasmiška.

Citata Nr. 2602

Mes palaidojom sušvinkusį laisvės kūną.

Citata Nr. 2585

Demokratija yra pūvantis lavonas

Citata Nr. 2584

Rasė? Tai jausmas, ne tikrovė. Niekas neprivers manęs patikėti, jog šiandien egzistuoja biologiškai grynos tautos.

Citata Nr. 2552

Nesijaudink, tėti, aš žinau, kad tokio Dievo nėra.

Citata Nr. 2505

Šaukit man į krūtinę. (paskutiniai jo žodžiai)

Citata Nr. 2468

Geriau gyventi dieną liūtu, nei 100 metų avimi.

Citata Nr. 2461

Fašizmas gyvenimą supranta kaip kovą, žmogui priklauso užkariauti tokį gyvenimą, sukuriant pirmiausia pačiam savy įrankį (fizinį, moralinį, intelektualinį) tokio gyvenimo statybai. Fašistui viskas yra valstybėje ir niekas neegzistuoja, juo labiau neturi vertės, žmogiškosios ar dvasinės, už valstybės ribų. Šia prasme fašizmas yra totalitarinis, o fašistinė valstybė – visų vertybių sintezė, stiprinanti tautos gyvenimą.

banner