Author: Barbara Hansen Lemme

Citata Nr. 3026

… galutinis žmogaus raidos tikslas – teigiama pasiekimų ir praradimų pusiausvyra bet kuriame amžiaus tarpsnyje.

banner