Author: Aristotelis

Citata Nr. 7749

Visada labiausiai reikia saugotis to, kas malonu ir smagu, nes apie tai mes nesugebame bešališkai spręsti.

Citata Nr. 7716

Žmogaus paskirtis – protinga veikla.

Citata Nr. 7691

Į didelį talentą visuomet įmaišyta beprotybės.

Citata Nr. 7410

Dorybė yra dviejų rūšių: proto ir būdo. Proto dorybė dažniausiai kyla ir plėtojasi iš mokslo, todėl jai reikia patyrimo ir laiko; būdo dorybę įgyjame per įprotį (…) išmintį, protinį išprusimą ir supratingumą vadiname proto dorybėmis, o kilniaširdiškumą ir nuosaikumą – būdo dorybėmis.

Citata Nr. 7212

Sunkiuose dalykuose geriau išryškėja dorumas.

Citata Nr. 7210

Tai, kad visi gyvūnai ir žmonės siekia malonumų, patvirtina, jog malonumas tam tikra prasme yra didžiausias gėris.

Citata Nr. 7123

… išmanantis žmogus visada vengia to, kas per daug ir per mažai, o ieško ir pasirenka vidurį…

Citata Nr. 6994

Protingasis siekia ne to, kas malonu, o to, kas apsaugo nuo nemalonumų.

Citata Nr. 6991

Visiškai aišku, kad iš gyvenimiškai naudingų dalykų pirmiausia reikia mokytis tų, kurie iš tikrųjų būtini, o ne visų be išimties.

Citata Nr. 6982

Žmogus, pasiekęs visišką tobulumą, viršesnis už visus gyvūnus; tačiau jis žemiškesnis už juos, jeigu gyvena be įstatymų ir be teisingumo. Iš tikrųjų nėra nieko siaubingesnio už ginkluotą neteisingumą.

Citata Nr. 6963

Tas pats žmogus negali būti kartu ir supratingas, ir nesusivaldantis.

Citata Nr. 6947

… mintis yra labiau panaši į tam tikrą ramybę ir sustojimą negu į judėjimą.

Citata Nr. 6895

Švaistūnas bus tas, kuris pats save naikina, – jukturto naikinimas yra savęs naikinimo forma, nes turtas užtikrina gyvenimą.

Citata Nr. 6885

… pagrindinės formos, kuriomis siela teigdama arba neigdama pažįsta tiesą, yra penkios: menas, mokslinis pažinimas, supratingumas, išmintis ir protas. Čia neįeina spėjimas ir nuomonė, nes jie gali klysti.

Citata Nr. 6863

… sugedusiose santvarkose ir tiesingumo, ir draugystės būna mažai, o mažiausiai būna blogiausioje santvarkoje: tironijoje beveik nebėra draugystės arba jos labai maža, nes ten, kur valdovas ir valdiniai neturi nieko bendro, nebūna ir draugystės – panašiai kaip amatininkui įrankis nėra draugas ar sielai – kūnas, ar šeimininkui – vergas…

Citata Nr. 6826

Visi saldžialiežuviai – palaižūnai.

Citata Nr. 6753

Narsuolis pasiryžta veikti ir ištveria iki galo todėl, kad tas veiksmas yra kilnus, arba todėl, kad jo neatlikti būtų gėdinga.

Citata Nr. 6505

… dažnai, nežiūrėdami proto nurodymų, žmonės klauso vaizdinių…

Citata Nr. 6397

Laimė yra daug kam prieinama; tam tikru būdu mokydamiesi ir stropiai lavindamiesi, ją gali įgyti visi, jei tik jie nebus doroviškai suluošinti.

Citata Nr. 6328

… yra trys būdo bruožai, kurių reikia vengti: nedorumas, nesusivaldymas ir gyvuliškumas.

Citata Nr. 6255

Draugystė tenkinasi tuo, kas galima, nereikalaudama to, kas priklauso.

1 2 3 5
banner