Author: Antuanas de Sent Egziuperi

Citata Nr. 7553

Vien atlikdamas savo pareigą žmogus tampa pilnavertis.

Citata Nr. 7521

Bet kadangi nėra prekybininkų, iš kurių būtų galima nusipirki draugų, tai draugų žmonės ir neturi.

Citata Nr. 6860

Dvasia turi viršyti jausmą.

Citata Nr. 6611

Auklėjimas turi prioritetą prieš mokymą. Žmogų kuria auklėjimas.

Citata Nr. 6568

Karas — ne nuotykis. Karas — liga. Kaip šiltinė.

Citata Nr. 6564

Maitinausi, kad gyvenčiau, gyvenau, kad pasiekčiau, pasiekiau, kad grįžčiau ir atsiduočiau apmąstymams ir ilgėdamasis tyloje pajusčiau, jog mano širdis tapo didesnė.

Citata Nr. 6555

Mylėti – reiškia žiūrėti ne vienam į kitą, o žiūrėti kartu viena kryptimi

Citata Nr. 6481

Juk kasti žemę – taip pat gražu. Jautiesi toks laisvas, kai kasi žemę.

Citata Nr. 6437

Pasidarai amžinai atsakingas už tą, su kuo susibičiuliauji.

Citata Nr. 6384

Grožis juolab yra ne tikslas, o atlygis.

Citata Nr. 6272

Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis.

Citata Nr. 6257

Teisėtumas yra rinkinys normų, kurios teikia tvirtybės apibrėžtam žmogui tam tikroje civilizacijoje.

Citata Nr. 5901

Tiesa – visai ne tai, ką galima įtikinamai įrodyti, bet tai, kas visk daro paprasta ir suprantama.

Citata Nr. 5797

Tik pasiaukojimas – brolybės užuomazga. Brolybė užsimezga, kai aukojamės kokiam bendram reikalui, daug reikšmingesniam nei mes patys.

Citata Nr. 5732

Mano civilizacijos didybę liudija faktas, kad šimtas angliakasių rizikuoja gyvybe, stengdamiesi išgelbėti vieną užverstą draugą.

Citata Nr. 5629

Civilizacija remiasi ne kuriamų daiktų gausa, o kūrybos įkarščiu.

Citata Nr. 5613

Pralaimėjimas, kad ir koks bjaurus, gali būti vienintelis kelias į prisikėlimą.

Citata Nr. 5486

Yra tik viena tikra vertybė – tai žmogaus ryšys su kitu žmogumi.

Citata Nr. 5216

Pasaulyje daugybė žmonių, kuriems niekas nepadėjo nubusti.

Citata Nr. 5147

Jei kas myli gėlę, kuri yra tik viena tokia milijonų milijonuose žvaigždžių, tai ar to neužtenka, kad jaustųsi laimingas, kai į jas žiūri. Jis taria sau: „Ten kažkur yra mano gėlė…“

Citata Nr. 5111

Kadangi, kaip ir apie medį, tu ničnieko neišmanai apie žmogų, jei tu jį išskleidi jo trukmėje ir padaliji pagal jo skirtumus. Medis nėra sėkla, nėra nei stiebas, lankstus kamienas, negyvos malkos. Medis – tai ta galia, kuri iš lėto susilieja su dangumi. Tą patį galima pasakyti ir apie tave, mano mažasis žmogau.

1 2 3
banner