Author: Anselm Grun

Citata Nr. 4556

Mes privalome patikrinti, ką galvojame, kaip savo mintimis kenkiame sau.

Citata Nr. 3726

Gailestingai elgtis su savimi reiškia būti sau švelniam, būti sau geram, nesiusti ant saves, nekelti sau per didelių reikalavimų, visų pirma atidžiai elgtis su tuo, kas mumyse silpna ir apleista.

Citata Nr. 2899

Susitaikyti su savimi reiškia gyventi su savimi santaikoj, sutarti su savimi tokiu, koks esu.

Citata Nr. 2896

Ramybė gimsta sieloje, pirmiausia turi nurimti vidus.

Citata Nr. 2850

Laimė – tai maloni dovana, kuri mėgsta nusišypsoti.

Citata Nr. 2683

Man švelni rudens šviesa visada simbolizuoja žmogų, kuris švelniu žvilgsniu žiūri į save, į savo klaidas ir trūkumus, taip pat į žmones ir jų žmogiškumą.

Citata Nr. 2536

Nuolat ieškome kitų žmonių klaidų, kad išvengtume savo tiesos.

Citata Nr. 2500

Būdamas vienas jaučiu, kas yra mano žmogiškoji būtis, kad esu Kūrinijos dalis, Visatos dalis.

Citata Nr. 2422

Mūsų užduotis – sučiupti laimės stebuklą, kurį mums siunčia Dievas.

banner