Author: Andrė Mari Amperas

Citata Nr. 5483

Mintis, kuri mus nutolina nuo Dievo, – nors ir būtų įžvalgi, maloni, grakšti, kadangi padeda mums siekti laikinųjų vertybių, – yra iliuzija ir paklydimas.

Citata Nr. 4930

Reikia būti paprastam, maloniam ir visiškai laisvam su žmonėmis; reikia būti ramiam, susikaupusiam ir nuolankiam prieš Dievą.

Citata Nr. 3014

Tirk šio pasaulio reiškinius, tai tavo profesinė pareiga. Bet žiūrėk į ją tik viena akimi. Tegu kita tavo akis nenuilstamai žvelgia į amžinąją šviesą.

banner