Author: Anatolis Fransas

Citata Nr. 6399

Gyventi – vadinasi, keistis, ir mūsų minčių, užfiksuotų plunksna, pomirtinis gyvenimas paklūsta tiems patiems įstatymams: jos toliau gyvena tik nuolat keisdamosi ir tapdamos vis nepanašesnėmis į tas, kokios jos buvo, kai atsirado pasaulyje, gimusios mūsų sieloje.

Citata Nr. 6356

Be tinkamos proto kultūros negali būti ir subtilių jausmų.

Citata Nr. 5163

Kaip smagu mėgautis protu sugautais keliais minties spinduliais ar jų pluoštu ir šio nekalto malonumo negadinti bjauriu pomėgiu viską sisteminti, apsvarstyti.

Citata Nr. 4533

Darbas – geriausias vaistas, dorovinis ir estetinis.

Citata Nr. 4486

Savo meile suteikiame daiktams grožio.

Citata Nr. 3722

Žmonių gyvenseną rodo poelgiai, o ne idėjos.

Citata Nr. 3305

Senatvės sunkumai – tie patys gyvenimo sunkumai, tik didesni.

Citata Nr. 1945

Nekaltybė bijo visko, o dorybė nebijo nieko.

Citata Nr. 1707

Vertingiausios, mano manymu, tos knygos, kurios teikia minčiai daugiausia ir įvairiausio peno.

Citata Nr. 1682

Aistros – ramybės priešai, bet be jų nebūtų nei menų, nei mokslų, ir visi nuogi snaustų ant savos mėšlo krūvos.

Citata Nr. 1558

Juokas yra žmogiškesnis dalykas už pyktį.

Citata Nr. 1408

Jei sugriautume visų žmonių svajones ir iliuzijas, pasaulis prarastų savo formas ir spalvas, o mes amžiams liktume buki ir kvaili.

Citata Nr. 1066

Nuostabi tiesa virsta tuščiais žodžiais, jei ji primetama.

Citata Nr. 995

Gyventi – reiškia veikti.

Citata Nr. 983

Daugumai žmonių prigimta svarstyti protingai, o elgtis absurdiškai.

Citata Nr. 901

Vidutinybė, neišmananti, ką daryti su savo gyvenimu, nori dar vieno amžino gyvenimo.

Citata Nr. 854

Rečiausiai pasitaikanti narsa – minties narsa.

Citata Nr. 727

Saiko jausmas mene – tai viskas.

Citata Nr. 718

Poelgių visuma, jų svoris, jų suderinamumas nusako žmogiškosios būtybės vertingumą.

Citata Nr. 633

Reikalingi buvo Bordžijos, kad parodytų, kas yra žvėris žmoguje, kai jis esti stiprus ir nežabotas.

Citata Nr. 586

Gyvenimas trumpas, bet žmogus jį iš naujo gyvena savo vaikuose.

banner