Author: Tėvas Stanislovas

Citata Nr. 6777

Blogos šnekos sugadina gerus papročius.

Citata Nr. 6603

Meilė niekada nesibaigia.

Citata Nr. 5972

Visuomenėje per daug liūdesio. Žmonės praradę viltį ir tikėjimą šviesesne ateitimi, jie nusivylę, juos slegia baimė ir neviltis. Mes turime juos ištraukti iš baimės ir nevilties, išvaduoti iš nuobodulio, sugrąžinti jiems tikėjimą šviesesne ateitimi. Mes turime atgimti dvasiškai, pakelti žmonių dvasią.

Citata Nr. 5364

Nebūkime abejingi melo ir smurto ideologijai.

Citata Nr. 5352

Meilei blizgučių nereikia, ji spindi savaime.

Citata Nr. 4667

Pirmiausia užteršėme orą, vandenį, dirvožemį, o dabar – sielą, žinias ir mintis, vaizdinę kalbą. Trūksta padorumo, lengvai patikima šarlatanais, burtininkais, apsiskelbusiais turinčiais paslaptingų ryšių su kosmoso galiomis. Kasdien skaitomi horoskopai, niekas nedrįsta iš jų pasišaipyti.

Citata Nr. 4661

Koks prasmingas taptų laikas, skirtas ne sandoriams, ne posėdžiams, ne televizoriui, o artimam žmogui.

Citata Nr. 4587

Protas, valia ir jausmai – trys stygos, ir jos turi skambėti harmoningai.

Citata Nr. 3892

Žmonės nustojo mąstyti, juos reikia to išmokyti. Mes turime nušviesti, praskaidrinti gyvenimą.

Citata Nr. 3561

Šeima yra visos gyvybės centras.

Citata Nr. 1985

Spaudoje daug begėdiškumo, neapykantos, brutalumo, smurto. Reklamuojama kas randasi tarpvietėse, mėšlynuose, degradavusių alkoholikų ir narkomanų landynėse.

Citata Nr. 1907

Jei vyras nepažino moters kūno grožio – tai jau Dievo bausmė.

Citata Nr. 1146

Reikia skleisti meilę, gėrį ir grožį. Šviesi, neapsimesta meilė – atidumas kiekvienam sutiktam.

Citata Nr. 1109

Jei meilė užgęsta, viskas praranda prasmę.

Citata Nr. 871

Mes turime ugdyti kantrybę ir ištvermę.

Citata Nr. 733

Mūsų gyvenimas – kova su blogiu.

Citata Nr. 690

Visuomenėje per daug liūdesio, netikrumo, nevilties, žmonės praradę pusiausvyrą. Gydytojai turi padėti žmonėms susigražinti tikėjimą ir viltį šviesesne ateitimi, kad išnyktų nuobodulys.

Citata Nr. 680

Be gerų darbų tikėjimas yra miręs.

Citata Nr. 620

Tik Dievas mato širdis, o žmogus – tik veidą.

Citata Nr. 227

Gydytojo uždavinys išmokyti žmones džiaugtis.

Citata Nr. 195

Negalima žodžiais svaidyti kaip akmenimis.

banner