Author: Aleksandras Diuma (tėvas)

Citata Nr. 7795

Vedybos, kurios nesuteikia didelės laimės, beveik visuomet suteikia didelę nelaimę.

Citata Nr. 6406

Žmonės klausosi juo įdėmiau, kuo mažiau supranta.

Citata Nr. 5843

Meilė įkvepia didingiems darbams ir kliudo juos įgyvendinti.

Citata Nr. 5768

Meilei nei grotos, nei spynos nebaisios.

Citata Nr. 5727

Gailestis dėl prarastos naudos daugeliui žmonių atstoja sąžinės graužimą.

Citata Nr. 5473

Tik silpnavaliai visuomet viską mato pro gedulo šydą. Siela pati sukuria savo horizontus.

Citata Nr. 5431

Kiekvieno dalyko vertė – jo sunkumas ir paliekamų pėdų gilumas.

Citata Nr. 5281

Seni velniai tampa atsiskyrėliais, o žmonės sendami – velniais.

Citata Nr. 5104

Narsumas visada yra gerbiamas, net jeigu tą narsumą rodo priešas.

Citata Nr. 5048

Santuokos grandinės tokios sunkios, kad joms panešti reikia dviejų, o kartais net trijų.

Citata Nr. 4793

Motina visada atleidžia, juk tam jinai ir atėjo į pasaulį.

Citata Nr. 3714

Viltis – geriausias gydytojas iš visų, kuriuos pažįstu.

Citata Nr. 3298

Paprastai patarimų prašoma tik todėl, kad jų nebūtų laikomasi, o jei kas ir laikosi, tai vien dėl to, kad paskui galėtų prikaišioti tam, kas tokį patarimą davė.

Citata Nr. 1911

Viltis, kaip ir siaubas, teikia kančių.

Citata Nr. 1662

Žmogus, kuris abejoja savimi, prilygsta žmogui, įstojusiam į savo priešų gretas ir pakėlusiam prieš save savo paties ginklą. Jis lemia savo pralaimėjimą, nes pirmasis patiki juo.

Citata Nr. 1588

Klysti – visų lengviausia.

Citata Nr. 746

Pataikavimo jausmas yra įgimtas žemiems žmonėms.

Citata Nr. 593

Užimtiems žmonėms nėra kada apžiūrinėti moteris.

Citata Nr. 30

Meilė – dviejų lyčių kova. Moteriai reikia gintis pirmai, vyrui reikia gintis vėliau, ir vargas nugalėtam.

banner