Author: Alberas Kamiu

Citata Nr. 1478

Laisvė – tai teisė nemeluoti. Tai teisinga tiek socialiniu, tiek moraliniu lygmeniu.

Citata Nr. 1433

Žmonės nuolat painioja, viena vertus, santuoką ir meilę, kita vertus, laimę ir meilę. Bet tai visiškai skirtingi dalykai. Štai kodėl, nors meilė ir labai retas daiktas, pasitaiko laimingų santuokų.

Citata Nr. 1310

Žmogų nuo gyvulio labiausiai skiria vaizduotė.

Citata Nr. 1273

Žemė matė tiek ir tiek karų ir marų. Ir vis dėlto maras ir karas užklumpa žmones visada tokius pat nepasirengusius.

Citata Nr. 1184

Nieko nėra pasauly, dėl ko būtų verta nusigręžti nuo to, ką myli. („Maras“)

Citata Nr. 1168

Genijus – tai intelektas suvokiantis savo ribas.

Citata Nr. 1036

Retai pasikliaujame geresniais už mus.

Citata Nr. 1027

Nelaukite Paskutiniojo teismo. Jis vyksta kiekvieną dieną.

Citata Nr. 1012

Žmonės verkia todėl, kad viskas yra ne taip, kaip turėtų būti.

Citata Nr. 969

Kai sudūžta širtis, nesigirdi jokio garso. Atrodo, jog tą akimirką turėtų gausti visi pasaulio varpai, riaumoti lokiai, trenkti žaibas, tačiau nesigirdi nei vieno garso. Todėl ir yra taip skaudu.

Citata Nr. 919

Mano gyvenimo paslaptis: įsivaizduoti Dievą be žmogaus nemirtingumo.

Citata Nr. 736

Paklydimo ir visa ko neigimo šėlas, noras nebūti panašiam į nieką, visiems laikams sulaužyti tai, kas mus apibrėžia, dovanoti dabarčiai vienatvę ir nebūtį, surasti tą vienintelį atramos tašką, kur likimai gali staiga prasidėti iš naujo. Ta pagunda – nuolatinė. Pasiduoti jai ar atmesti? Ar galima įsprausti kūrybos šėlą į tą kunkuliuojantį gyvenimą ar, atvirkščiai, savo gyvenimu lygiuotis į jį ir paklusti akimirkos praregėjimui? Grožis, didžiausias mano rūpestis, sykiu su laisve.

Citata Nr. 702

Kaip turi būti sunku gyventi vien tuo, ką žinai ir ką atmeni, neturint ko tikėtis.

Citata Nr. 675

Žmogus – vienintelė būtybė, kuri atsisako būti tuo, kuo yra.

Citata Nr. 647

Istorijoje vis dar būna tokių laikų, kai išdrįsęs tvirtinti, jog du ir du yra keturi, gauna palydėti galvą.

Citata Nr. 582

Hegelis. „Tik šiuolaikinis miestas siūlo protui erdvę, kur šis gali susivokti.“ Reikšminga. Tai didžiųjų miestų epocha. Pasauliui amputuota jo tiesos dalis, jo pastovumo ir pusiausvyros šaltinis: gamta, jūra… Sąmonė gyvuoja tik gatvėse!

Citata Nr. 557

Aš nusišalinau nuo pasaulio ne todėl, kad turėjau jame priešų, o kad turėjau jame draugų. Ne todėl, kad jie man kenkė, kaip paprastai būna, o kad manė, jog aš geresnis nei esu iš tikrųjų. Tai melas, kurio negalėjau pakęsti.

Citata Nr. 550

Žmogus yra vienintelė būtybė atsisakanti būti tokia kokia yra

Citata Nr. 505

Geriau atvirai plėšti piliečius, negu branginti maisto produktus, be kurių jie negali apseiti.

Citata Nr. 382

Ten, kur daugiausia pavojaus – daugiausia vilties.

Citata Nr. 376

Svarbiausioji žmogaus savybė – gebėjimas užmiršti. Tačiau nesumeluosiu, jeigu pasakysiu, kad jis užmiršta net ir tai, ką gero yra padaręs.

banner