Author: Al-Jahiz

Citata Nr. 3943

Man baisiau nespėti pasimelsti, nei nesulaukti atsako į savo maldą.

banner